REDNINGEN FOR NORSKE KJELLERE

Sintef Byggforsk uttalte allerede i 1995 at EPS kan være den eneste løsning for en mur som trekker vann

Les mer

Klimaendringer kan gi fuktige kjellere

EPS-fuktsikring holder grunnmuren tørr

Les mer

Problem : Fukt i kjeller

Har du en kjeller med saltutslag på veggene, maling som flasser, murpuss som går i oppløsning eller kjellerlukt? Dette skyldes kapillæroppsug / fuktvandring altså muren suger fukt.

I følge Sintef Byggforsk er problemet så vanskelig å løse at ny drenering kan være uten virkning.

Les mer

Løsning : EPS fuktsikring

EPS-fuktsikring er løsningen for å gjøre din fuktige kjeller permanent tørr. Vår metode er en unik videreutvikling av elektroosmose og er utviklet spesielt for norsk byggeskikk og klima.

I følge Sintef Byggforsk kan EPS-metoden være eneste løsning på ditt fuktproblem.

Les mer

EPS - Fuktsikring

Befaring og løsning

Vi møter opp til avtalt tid til en uforpliktende befaring.
Under befaringen vil vi bekrefte om EPS-fuktsikring kan løse ditt fuktproblem.
Det er ikke nødvendig å betale for en utfyllende rapport som vil gi samme resultat.
Du vil så motta et tilbud med fast pris, arbeidsbeskrivelse, garantier. samt forslag til andre utbedringer for at EPS-systemet skal fungere optimalt.

Aksept og montering

Aksepteres tilbudet avtales tid for montering. Våre montører kommer og monterer til avtalt tid. 
Det er mulig å montere innvendig i kjelleren, ute på grunnmuren over bakkenivå, skjult montering og evt andre tilpasninger.
All monteringen utføres i henhold til beskrivelsen i tilbudet og det som er avtalt. Etter montering lages en fuktlogg på målepunkter som benyttes på kontrollen.

Kontroll og garanti

Funksjonskontrollen kan foretas etter kun to ukers drift av EPS-systemet. Da vil det bli foretatt nye fuktmålinger på kontrollpunktene som ble opprettet ved monteringen. 
Disse loggføres og sammenligens med resultatene ved monteringen eller tidligere måleresultater.
Viser ikke nye målinger at EPS-systemet fungerer etter sin hensikt kan du heve kjøpet. 
Enkelt og greit.

EPS opp gjennom tidene

1982: Utvikling starter

1986: Patentsøknad klar

1986: Første montering

1988: Første omtale i media

1988: Bestilling av 100 sentraler

Kontakt oss for å avtale en uforpliktende befaring.
Etter befaring sender vi deg et tilbud på fuktsikring av din bolig.

post@eps-system.no