Søkeresultater for:

Håndboken fra Norsk Puss- og Mørtelforening inneholder bl a denne omtalen av elektroosmose om hvordan denne teknologien kan benyttes til å fjerne fukt i fasader.Legg også merke til de begrensningen elektroosmose har som er beskrevet. Beggforsk har også skrevet i sin rapporter at...

Nyhetsbrev Byggforsk 2019 Fuktopptrekk er ofte umulig å drenere seg bort fra. Selv etter omfattende tiltak (oppgraving, ny drenering, isolering osv.) vil man ikke nødvendigvis eliminere problemet, og man blir nødt til å håndtere fukten på annet vis. Dette er noe av det Byggforsk...

Fuktopptrekk er ofte umulig å drenere seg bort fra. Selv etter omfattende tiltak (oppgraving, ny drenering, isolering osv.) vil man ikke nødvendigvis eliminere problemet, og man blir nødt til å håndtere fukten på annet vis. Dette er noe av det Byggforsk skriver i...

NTNU foredrag Norsk bygningsfysikkdag 2012 – foredrag Norsk bygningsfysikkdag 21. november 2012 – Metoder for rehabilitering av fuktskadde kjellerytervegger. Utdrag av foredraget: Elektroosmose I dag: Pulset likestrøm (EPS-system) Korte perioder hvor spenningen reverseres Reduserer korrosjonen på positiv elektrode Kan benytte større spenning Mindre...

Fuktskader er helsefarlig. Folkehelseinstituttet har utgitt en rapport med praktiske råd og normer for inneklima. Undersøkingar tyder på at 10-20 prosent av norske bustader har fuktproblem i større eller mindre grad. Med EPS-fuktsikring installert vil nye fuktskader som skyldes fuktopptrekk fra grunnen være...

Rapport fra installasjon En utfordrende installasjon vi foretok i Oslo februar 2011. Huseier bestilte befaring og montering etter anbefaling fra et byggteknisk rådgiveningsfirma – BER. Kjellerareal 240 Kvm. Kjelleren besto av flere leiligheter, flere innganger og flere trappeganger. Selve konstruksjonen besto av flere...

EPS-systemet kan være redningen for fuktige kjellere uttalte Svein Erik Torgersen fra Sintef Byggforsk (kilde: DinePenger-1995) I denne nøytrale rapporten 16 år senere bekrefter de at nettopp metoden pulserende elektroosmose kan fungere bedre enn drenering under gitte forhold og hvis man unngår fallgrubene (Utdrag og link til...

Pulserende elektroosmose En teknisk godkjent elektroosmose løsning Vår metode stopper fuktopptrekk i kjellerveggene dine uten å grave ved å benytte pulserende elektroosmose SINTEF Byggforsk skriver i flere rapporter at kapillæropptrekk eller fuktopptrekk  (saltutslag / maling som flasser / murpuss som smuldrer)  er så...

Fuktskader Drenering vs EPS-fuktsikring Det er stor forskjell på vår løsning (pulserende elektroosmose) og drenering. Til og med mange profesjonelle gravere og takstmenn sammenligner disse løsningene, noe som er helt galt. Det ene utelater ikke det andre, det kommer an på kundens behov....

Har du en maling som flasser av kjellerveggene dine er det på høy tid å gjøre noe med fuktsikringen av din grunnmur. Byggforsk skriver at det er vanskelig og ofte umulig å drenere seg bort fra dette. Selv etter omfattende tiltak (oppgraving, ny...

Hopp rett ned til innholdet