Rapporter

Byggforsk 2011

EPS-systemet kan være redningen for fuktige kjellere uttalte Svein Erik Torgersen fra Sintef Byggforsk (kilde: DinePenger-1995)

 

I denne nøytrale rapporten 16 år senere bekrefter de at nettopp metoden pulserende elektroosmose kan fungere bedre enn drenering under gitte forhold og hvis man unngår fallgrubene (Utdrag og link til rapporten lengre ned på siden).

Byggforsks vurdering: Det synes dokumentert at velfungerende aktive elektroosmosemetoder vil kunne gi en uttørking av fuktige konstruksjoner mot grunnen. 

 

I 2018 sendte Byggforsk ut et nyhetsbrev – sitat:

Det er vanskelig og ofte umulig å drenere seg bort fra dette. Selv etter omfattende tiltak (oppgraving, ny drenering, isolering osv.) vil man ikke nødvendigvis eliminere problemet, og man blir nødt til å håndtere fukten på annet vis.

 

En ny bekreftelse på tidligere utsagn fra 1995.

byggforsk (1)

Vår erfaring og kompetanse er viktig for å dimensjonere og installere systemet korrekt og unngå disse fallgrubene.
Allerede i 1982 startet vi utviklingen av EPS-systemet for å tilpasse elektroosmose optimalt for norsk byggeskikk og klima. Det gir oss nærmere 40 års erfaring.

 

Våre sertifisert og teknisk godkjente digitale EPS-sentraler sammen med selve måten våre Titanlelektroder blir montert på sikrer korrekt spenning og pulser for optimal effekt også over tid.

 

Typiske synlige symptomer på kapillæroppsug/fuktvandring som vises på grunnmuren er saltutslag / maling som flasser / murpuss som løsner.
EPS-fuktsikring er utviklet for å stoppe og forhindre dette.

 

Siden rapporten fra Byggforsk er omfattende har vi sammenfattet et utdrag. Under utdraget er det linker slik at hele rapporten er tilgjengelig.

 

Utdrag fra Sintef Byggforsk rapport

Står huset med “beina” i fukt/vann er det ikke sikkert at drenering hjelper. Pulserende elektroosmose kan være bedre enn drenering iflg Sintef Byggforsks rapport, under forutsetning av at elektroosmose anlegget er riktig dimensjonert og montert.

 

I Norge er det gjort svært lite vitenskapelige undersøkelser av elektroosmosemetoden benyttet på bygninger og SINTEF Byggforsk har kun få erfaringer med oppfølging av slike anlegg og de er både positive og negative. De synes det derfor vanskelig å gi noen klare anbefalinger, både med hensyn til enkeltsystemer og generelt om elektroosmose.

 

Videre i rapporten står det at når det gjelder selve monteringen og dimensjoneringen av elektroosmoseanlegg er det mange fallgruber å gå i. Ingen av eksemplene i rapporten som var levert av EPT AS fungerte.
Eksemplet i siste avsnitt del2 ga også vi tilbud. Vi satte flere krav og forutsetninger ut i fra våre erfaringer for at EPS-systemet skulle fungere etter sin hensikt. Dette ble ikke tatt til etterretning og de valgte også her en annen leverandør – EPT AS – som gikk konkurs litt senere.

 

Byggforskrapporten er omfattende og består av to deler;
rapport 83(del1) og rapport 84(del2):

 

Byggforsk delrapport1 – Utbedring av fuktskadede kjelleryttervegger

Byggforsk delrapport2 – Utbedring av fuktskadede kjelleryttervegger

Har du et fuktproblem og vil at vi kontakter deg?

 

Dette skjemaet inneholder noen spørsmål slik at vi kan få kartlagt ditt fuktproblem best mulig. Normalt klarer vi da å gi en prisantydning.

Trykk på denne lenken for å sende inn skjema.

 

Alternativt kan du sende inn enklere kontaktskjema her.