1982: Utvikling starter i Norge

1986: Patentert i Norge

1986: Første montering

1988: Første nøytral test rapport

1988: Første omtale i media

1988: Bestilling av 100 sentraler

1990: Ny generasjon sentraler

1992: Første brosjyre

EPS
EPS