2018: Brosjyre - sertifisering

2018: Sertifisert - Teknisk godkjent

2017: 6000 installasjoner

2016: EPS-fuktsikring utvikling fra starten 1982

2015: Trygghetsgaranti

2014: Elektroder

2014: Digitale sentraler

2011-2013: Utvikling av nye, mer effektive sentraler

EPS
EPS