1995-1997: Ny mediaomtale

1997-2012 En gammel traver

1992: Første brosjyre

1990: Ny generasjon sentraler

1988: Første omtale i media

1988: Første nøytral test rapport

1988: Bestilling av 100 sentraler

1986: Første montering

EPS
EPS