Referanser

Salangen kirke

Den gamle Salangen kirke brant ned i 1978 og ny kirke ble satt opp i 1981. Fuktskadene som oppstå etterhvert var omfattende.

 

Tidligere ble taket tettet, men fuktinntregning i fundament var ikke utbedret. Fuktprøver i veggene tatt våren 2015 viser at ved nedbør måler en opp mot 100 prosent fukt på innsiden av veggene grunnet kapillæreffekt (fuktopptrekk fra grunnen) Selv over bakken flasser det (se bildet)

 

Teknisk sjef Reidar Bergi Salangen kommune forteller det haster. Problemet er at de ikke kan drenere på oversiden av kirka på grunn av at det ligger graver nært muren.
Det betyr at kommunen velger metoden elektro-puls-system (EPS) for å stoppe fuktinntrengning i muren.

 

EPS-fuktsikring ble installert juni 2016. Alle ledninger og elektroder ble montert skjult i veggen (210 løpemeter vegg). Fuktsikringen av 840 kvm gulv ble slisset ned og skjult.
En installsjon av denne størrelsen krever en EPS-styringssentral med vesentlig større kapasitet enn det som benyttes i vanlige bolighus. Sentraler av denne dimensjonen har lagerføres da vi ofte utfører fuktsikring av store byggverk.

 

Noe av denne artikkelen er hentet fra Folkebladet: Les hele artikkelen her

 

Siste:

Fra installasjonen i juni fram til vår funksjonskontroll som vi foretok 15. nov 2016 har vaktmesteren i kirken kontrollert målepunktene/referansepunktene jevnlig og sett at EPS-systemet har tørket opp og stoppet fuktopptrekket fra grunnen både i gulv og vegger.
Fuktproblemet er dermed løst.

Har du et fuktproblem og vil at vi kontakter deg?

 

Dette skjemaet inneholder noen spørsmål slik at vi kan få kartlagt ditt fuktproblem best mulig. Normalt klarer vi da å gi en prisantydning.

Trykk på denne lenken for å sende inn skjema.

 

Alternativt kan du sende inn enklere kontaktskjema her.