Maling flasser av veggen

Har du maling som flasser av kjellerveggene dine er det på høy tid å gjøre noe med fuktsikringen av din grunnmur!

 

Byggforsk skriver at det er vanskelig og ofte umulig å drenere seg bort fra dette.

Selv etter omfattende tiltak (oppgraving, ny drenering, isolering osv.) vil man ikke nødvendigvis eliminere problemet, og man blir nødt til å håndtere denne type fukt på annet vis.

EPS-fuktsikring stopper grunnen til at at malingen flasser av og er en bedre løsning enn drenering.

Kapillær oppsug / fuktopptrekk

Slike skader kommer av at fukt i murveggen trenger ut på innsiden, og “dytter foran seg” salt fra muren og eventuell maling/tapet som måtte sitte på veggen. I slike fuktige miljøer får man garantert soppsporer (og edderkopper…) som kan være svært helseskadelige, ikke minst for små barn. Fukten kommer fra utsiden av veggen, der det ikke (lenger) er et tett skille mellom jorda/fyllmassene – som inneholder fuktighet fra regn eller tilsig, og murveggen som er porøs og som derfor lar fuktigheten trenge inn. Tidligere tiltak var og prøve å fjerne årsaken til fukten. Dette kan ofte være vanskelig da grunnen huset står på kan være fuktig eller stein/fjell. Byggforsk skriver at det er vanskelig og ofte umulig å drenere seg bort fra dette. og at dette må løses på annen måte.

 

EPS-Fuktsikring stopper grunnen til at malingen flasser av.

EPS-Fuktsikring stopper kapillæroppsug / fuktvandring i muren som er grunnen til at saltutslag/kalkavleiringer oppstår, malingen som flasser av og murpuss som går i oppløsning.

 

 

Har du et fuktproblem og vil at vi kontakter deg?

Dette skjemaet inneholder noen spørsmål slik at vi kan få kartlagt ditt fuktproblem best mulig. Normalt klarer vi da å gi en prisantydning.

Trykk på denne lenken for å sende inn skjema.

 

Du kan også ta kontakt direkte med oss eller til en av våre partnere nær deg her.

Har du et fuktproblem og vil at vi kontakter deg?

 

Dette skjemaet inneholder noen spørsmål slik at vi kan få kartlagt ditt fuktproblem best mulig. Normalt klarer vi da å gi en prisantydning.

Trykk på denne lenken for å sende inn skjema.

 

Alternativt kan du sende inn enklere kontaktskjema her.