Maling flasser av veggen

Maling som flasser

Har du skader på kjellervegg hvor maling/tapet flasser av og salt og murpuss drysser ned på gulvet?

Slike skader kommer av at fukt i murveggen trenger ut på innsiden, og “dytter foran seg” salt fra muren og eventuell maling/tapet som måtte sitte på veggen. I slike fuktige miljøer får man garantert soppsporer (og edderkopper…) som kan være svært helseskadelige, ikke minst for små barn. Fukten kommer fra utsiden av veggen, der det ikke (lenger) er et tett skille mellom jorda/fyllmassene – som inneholder fuktighet fra regn eller tilsig, og murveggen som er porøs og som derfor lar fuktigheten trenge inn. Tidligere tiltak var og prøve å fjerne årsaken til fukten. Dette kan ofte være vanskelig da grunnen huset står på kan være fuktig eller stein/fjell.

 

Byggforsk skriver at det er vanskelig og ofte umulig å drenere seg bort fra dette. Selv etter omfattende tiltak (oppgraving, ny drenering, isolering osv.) vil man ikke nødvendigvis eliminere problemet, og man blir nødt til å håndtere denne type fukt på annet vis.

 

Har du disse symptomene er det på høy tid å gjøre noe med fuktsikringen av din grunnmur. EPS-fuktsikring kan være et bedre alternativ enn drenering for å stoppe maling som flasser og fuktskader.

 

 

Enkelt sagt:

EPS-Fuktsikring stopper kapillæroppsug / fuktvandring i muren som er grunnen til at saltutslag/kalkavleiringer oppstår, malingen som flasser av og murpuss som går i oppløsning.

Har du et fuktproblem og vil at vi kontakter deg?

 

Dette skjemaet inneholder noen spørsmål slik at vi kan få kartlagt ditt fuktproblem best mulig. Normalt klarer vi da å gi en prisantydning.

Trykk på denne lenken for å sende inn skjema.

 

Alternativt kan du sende inn enklere kontaktskjema her.