1988: Første nøytral test rapport

Rapporten fra Noteby (fusjonert med Multiconsult AS) er fra januar 1988 og viser at EPS-systemet fungerte etter sin hensikt allerede den gangen.

Målinger er foretatt i vegger hvor EPS-systemet er montert og sammenlignet opp mot vegger uten montering.

Legg spesiellt merke til at kontaktpersonen for EPS den gang er den samme som grunnleggeren av Fuktspesiaisen AS, Danielsen, som fremdeles er aktiv i daglig drift.

Les rapport

Mye har skjedd siden 1988, og idag er systemet mer stabilt og mer effektiv enn den gang.

 

 

Om Noteby - historie fram til Multiconsult AS

Det eldste, Norsk Vandbygningskontor, startet i 1908 og ble fusjonert med Multiconsult i 2003. Det gir hundreårsperspektivet. Historien om Multiconsults to andre forløpere, NOTEBY og Ing. E.N. Hylland, blir også fortalt separat, men flettet inn i Multiconsults historie fra 1964.

 

Lørdag, juni 18, 1988