2018: Sertifisert - Teknisk godkjent

Sikkerhet - kvalitet - resultat: Med denne sertifiseringen er alle tre parametere dokumentert.

Da Elektroosmose sentralen står tilkoplet 220V kontinuerlig bør du for din egen og familiens sikkerhet alltid be om utfyllende dokumentasjon på at alle sikkerhetskrav er oppfylt herunder giftstoffer, stråling, brann, overspenning.

Det er produsent som selv setter på CE-merke. Det betyr at CE-merke ikke er noen garanti for at alle krav oppfylles.  I en undersøkelse var det 80% av produktene som IKKE holdt kravene. (Les mer)

Vi har derfor valgt å sertifisere EPS-sentralen hos 3dje part,  NEMKO. Dette innebærer at alle krav og normer er ivaretatt (godkjenning/samsvarserklæring/sertifikat).

En sertifert og teknisk godkjent EPS-sentral sammen med elektroder av Titan Grad 5, benyttes bl.a. i flyturbiner og kooroderer ikke, er sikkerhet og funksjon over lang tid ivaretatt.

 

Som eier av EPS-systemet står vi fritt til å velge produsent til våre produkter.

Vi har valgt å samarbeide med en norsk bedrift med stor kompetanse på produksjon av elektroprodukter. Denne bedriften er selvfølgelig  ISO sertifisert. Dette er også et krav fra Nemko.

 

 

 

Torsdag, juni 21, 2018