2014: Digitale sentraler

 


De nyeste sentralen ser dagens lys. Disse er digitale, noe som ikke bare gir perfekte pulser, men også har flere fordeler:

Resultater er raskere tørking av kjellervegger, enda tørrere kjellervegger.

Dagens EPS-sentral er bygget opp med samme type digitale styringsenheter som benyttes i store distribusjonssentraler med døgnkontinuerlig drift. Det er driftsikkert!

 

Mandag, januar 6, 2014