2011-2013: Utvikling av nye, mer effektive sentraler

 


I disse årene utvikles det både nye sentraler og nye elektroder. Også hvordan elektrodene monteres i kjellerveggen viser seg å ha stor betydning på kort og lang sikt.

Forhandlere med riktig kompetanse opprettes over hele landet. Noen forhandlere faller fra da våre krav etterhvert økte.

Takstmenn, entreprenører og andre fagfolk begynner å forstå prinsippet og de som har satt seg inn i EPS-systemet tør nå å anbefale dette til kunder med fuktproblem, både i privathus og industrien.

Fuktspesialisten AS runder en milepæl og foretar i gjennomsnitt en installasjon pr dag.

 

Lørdag, januar 1, 2011