1982: Utvikling starter i Norge

 


Ideen til EPS-systemet startet i så langt tilbake som 1982. Det var mye feiling, frusterasjon og testing før man fant fram til strømpulser som hadde riktig styrke, lengde og polaritet.

 

Fredag, juni 18, 1982