EPS Fuktsikring

All produksjon av EPS-sentraler og elektroder har alltid foregått i Norge, og gjør det fortsatt. Dette sikrer høy kvalitet i alle ledd.

Det har tatt tid å komme dit vi er idag med et sertifisert og teknisk godkjent løsning som sammen med vår funksjonsgaranti gir deg den optimale sikkerhet og trygghet.

 

Ideen til et system som på en enkel måte kunne tørke opp grunnmurer samt holde de tørre på permanent basis startet i 1982.

Det fantes løsninger i Europa og verden forøvrig basert på elektroosmose med likestrøm. men dette var løsninger som kan gjøre mer skade enn nytte i norske kjellere.. Det viset seg at norske forhold krevde en totalt annen løsning basert på samme prinsippet.
Typer murer, terreng, grunnforhold, klima, alt måtte tas med i betraktning.

Det var på den tiden ingen dokumentasjon på hvordan man skulle løse dette, så det tok fire år med utvikling, testing, feiling, justering, før den endelige løsningen kunne presenteres i 1986 og det første anlegget med vår teknolog (pulserende elektroosmose) ble montert.

I 1986 var også patentsøknaden klargjort for innsendelse.

I 1988 skrev fagbladet "Byggmesteren" en artikkel som konkluderte med " Vi har sett det og det fungerer!" Da ble også den største bestillingen (den gang) på 100 stk sentraler gitt til en ny produsent i Moss. Dette var et feiltrinn da denne produsenten solgte detaljer om denne oppfinnelsen videre som sin egen. På denne måten oppsto en konkurrent.

Dine Penger følget opp med artikler i 1995 og 1997 med samme konklusjon.

Selv idag, 2017, er det mange fagfolk og "forståsegpåere" som har problemer med å forstå prinsippet bak EPS-systemet og hvordan dette fungerer.

Ting man ikke forstår, det har man en tendens til å skyve vekk. Dette har også vært holdningen til mange fagfolk. Selv idag skriver Sintef Byggforsk at de ikke har gjort mye forskning etc på denne type teknologi. Likevel skriver de rett ut at vår metode kan være bedre enn drenering i gitte tilfeller. At Svein Erik Torgersen fra Byggforsk allerede i 1995 uttalte følgende: "dette kan være redningen og eneste løsningen for en mur som trekker vann" utløste den gang ingen nysgjerrighet fra Sintef Byggforsk. Men 16 år senere (2011) kom Byggfosk med en rapport som bekreftet tidligere utsagn

EPS-sentralene, de som styrer hvordan strømpulsene mates inn i fuktige vegger, er hele tiden under konstant utvikling for å oppnå "den optimale strømpuls". I 2014 ble det tatt et stort steg i riktig retning ved at selve styringsssentralen ble digital. En sammensmelting av EPS-metoden og styringskontroller til store distribusjonssentraler gjør at sentralene i tillegg til å gi optimale pulser (finnes det?) også sikrer høy standard på produktet.

Parallelt med utvikling på EPS-sentraler har det også vært en utvikling både på selve elektrodene og hvordan disse monteres i forskjellige typer murvegger. Erfaring vi innehar siden utviklingen startet i 1982 har lært oss at ingen murvegg er lik.