Om systemet

Elektroosmose

En effektiv løsning som fjerner fukt i kjellere

EPS-Systemet (Elektro Pulse System) fjerner fukt i kjellere ved å drive vannmolekyler ut av fuktige murvegger og gulv. Den svært avanserte teknologien bidrar til en rask opptørking med permanent virkning. Allerede etter to uker kan vi utføre funksjonskontroll og se gode resultater.

Teknologien fungerer på følgende måte:

  • Elektroder i muren sender ut svake elektriske pulser
  • Disse pulsene ioniserer vannet: vannmolekylene blir til positive ioner
  • Den pulserende likestrømmen som er påsatt muren fører til at vannet vandrer ut av muren, mot en negativ pol (jord)
  • Denne elektriske strømmen forhindrer også vannet å trenge inn igjen i muren

Hva er elektroosmose?

Elektroosmose er betegnelsen på det som skjer når EPS-systemet bekjemper et kapillært oppsug.

Kapillært oppsug – en velkjent grunn til fuktproblemer

Kapillært oppsug er en prosess der fuktighet trekkes opp i en grunnmur som er omgitt av fuktige masser. Høyt grunnvann, fuktig fjell eller våte jordmasser kan bidra til at dette skjer. 

Fenomenet kan sammenlignes med hvordan en svamp eller et trekkpapir absorberer væske ved at fuktigheten tillates å trekke seg inn i materialene. EPS systemet reverserer kapillært oppsug.

Les også: Forskjellen mellom Drenering og EPS-systemet.

Start video

I denne videoen forklarer Tommy hva kapillært oppsug er.

Trygghet

Teknisk godkjent og sertifisert

EPS-systemet har vært gjenstand for forskning og forbedring i over 40 år. I takt med tiden har myndighetenes krav til dokumentasjon på sertifisering og godkjenning av elektriske produkter blitt stadig strengere, -og vi har fulgt opp.

Vårt system er det eneste EPS-systemet i landet som er dokumentert sertifisert og godkjent med CE- og N-merket.

I tillegg til å kunne tilby et trygt og anerkjent produkt for fuktsikring, sørger vi også for at all dokumentasjon er på plass for deg som utbedrer bygg eller bolig, og med vår rolle som leverandør registrert i StartBANK bidrar vi også til sikkerhet og en gjensidig tillit ut mot bygg- og anleggsbransjen.

Teknisk godkjent og sertifisert

Med et produkt som står tilkoblet 220V permanent døgnet rundt hele året, er det ekstra viktig at enheten er dokumentert testet, sertifisert og godkjent for stråling, berøring, giftstoffer og brannfare. Vi setter trygghet og funksjon først og kan tilby Norges eneste EPS-system som er sertifisert og godkjent med både CE- og N-merket. Vi laster full FDV-dokumentasjon og samsvarserklæring i Boligmappa tilhørende ditt bygg/bolig etter fullført installasjon.

Trygghet og ansvar

Det er huseiers ansvar å ha rett dokumentasjon på plass. Styremedlem i borettslag/sameie har i tillegg et ansvar for å følge opp at HMS blir fulgt opp ved utbedringer av et bygg. Vi sørger for god dokumentasjon som dermed bidrar til økonomisk trygghet for de ansvarlige.

Funksjons- og enhetsgaranti

EPS-systemet er trygt og sikkert. Alle våre monteringer leveres med 5-års garanti.

StartBANK

EPS Fuktsikring AS er godkjent leverandør i StartBANKs leverandørregister for bygg og anleggsnæringen. Med andre ord kan du ha tillit til at gjeldende lovgivning og risikostyring etterleves når du velger oss.

Fordeler ved elektroosmose

EPS-Systemet består av en kontrollenhet som festes på innsiden av kjellerveggen. Den digitale enheten er selvregulerende og justerer effekt og strømforbruk selv etter behov.

Elektrodene og ledningene kan slisses inn i muren og pusses over slik at selve systemet fremstår som et skjult anlegg. Kontrollboksen kobles til husets jordede stikkontakt og tørkeprosessen starter umiddelbart.

Systemet er vedlikeholdsfritt og driftsutgiftene svært lave (rundt kr 30-50,- pr år). Selve installasjon av systemet har en forutsigbar fastpris.

Ingen støy, ingen graving og ingen begrensninger

Kontrollenheten kan monteres både innvendig og utvendig uten at det er behov for graving.

Det finnes ingen begrensning for hvor stor installasjon kan være, og dersom det skulle bli behov for å utvide installasjonen i ettertid, er dette svært enkelt å gjennomføre.

EPS-systemet kan brukes i alle murkonstruksjoner hvor fuktskader har oppstått. Vi monterer blant annet i betong, tegl, leca, lettbetong og stablesteinsmurer.

Det har ingen betydning hvor mye vann som er utenfor bygningen. Vi har for eksempel tørket søyler som står i vann i havnebassenger.

EPS-systemet er helt lydløst.

Bærekraftig fuktsikring

EPS-systemet er et svært bærekraftig valg for fuktsikring.

Med et veldig lavt energiforbruk er dette vedlikeholdsfrie systemet svært kostnadseffektivt. En tørr kjeller krever dessuten mindre oppvarming, noe som kan bidra til et mindre energiforbruk generelt. Samtidig vil resultatene av en tørr kjeller forlenge levetiden til bygningen det er installert i, samt gi interiør og inventar et bedre utgangspunkt.

Systemet har ingen negative bivirkninger eller effekter på miljøet. En tørr kjeller gir også et bedre inneklima, -noe som igjen bidrar til å opprettholde en bedre helse for beboere.

Nærbilde av den digitale enheten som sender elektroimpulsene ut i veggen. Dette er EPS Systemet.

Titan-elektroder med lang levetid

Vi benytter oss av elektroder av Titan Grade 5, et materiale av høy kvalitet som både er korrosjonssikkert og hyperledende.

Med mange års erfaring har vi forsket oss frem til en egen måte å montere elektrodene på. Resultatet er lang holdbarhet med best mulig kontakt mellom elektroder og mur. Les mer her.

Titan-elektroder har lang holdbarhet.

Eksempler på oppdrag vi har erfaring med

Bildet viser en heissesjakt i drammen der EPS-systemet er blitt montert.

Heissjakter

Mange heissjakter har blitt stengt grunnet vann eller fukt i sjakten.

Vi har stoppet vanninntrengning og tørket mange heissjakter, både i boligblokker og næringsbygg.

Fasadebilde av Grændsens Skotøymagazin. En person med paraply går i gaten.

Næringsbygg

EPS-fuktsikring tørker fuktige kjellere permanent slik at de kan benyttes som lager eller butikk.

Lageret til Grændsens Skotøimagasin for sko ligger til eksempel to etasjer under bakkenivå og et slikt lager bør være tørt.

Fasadebilde av en brun boligblokk.

Boligblokker

Boligblokker har ofte nærmest ubehandlede eller malte kjellervegger, noe som gjør det relativt enkelt å kunne bekrefte/avkrefte et fuktproblem.

Mange velger å drenere, men drenering fjerner ikke fuktopptrekket fra grunnen under blokka (ref. Sintef byggforsk).

Eneboliger

Det er få land som har like stor forekomst av kjellere som det vi har i Norge. De fleste av oss ønsker også å benytte av oss av den ekstra plassen, enten det er til ekstra soverom eller peisstue. 

Dessverre er det også en stor forekomst av fuktproblemer i norske hus og kjellere.

EPS-fuktsikring stopper og forhindrer fuktinntrengning i muren. Vi kan fuktsikre alt fra et hjørne til hele kjelleren, inkludert bærende innervegger.

Fasadebilde av en flott bygård.

Bygårder

Stadig flere bygger leiligheter i kjellere og underetasjer i eldre bygårder.

Der støter de ofte på fuktopptrekk som må stoppes før de kan pusse opp.

Utfordringen med gamle bygårder er at det vanligvis er flere forskjellige typer mur i de forskjellige veggene. Disse må behandles individuelt fordi de har forskjellige fuktegenskaper. Her kommer vår lange erfaring og kompetanse til nytte.

Fire-/ tomannsbolig

Firemannsboliger er ofte gjenstand for endringer i struktur ved at beboerne i andre etasje ønsker å bygge ut loftet, mens de i første etasje ønsker å benytte kjelleren til beboelsesrom.

Når en kjeller skal gjøres om til oppholdsrom, er det viktig å kjenne til tegnene på fukt, og ta tak i problemene tidlig. Utbedring av fuktproblemer må gjøres før man isolerer eller innreder.

Vi stopper og forhindrer fuktopptrekk, fuktvandring og fjerner eksisterende fukt i kjellermuren.

Rekkehus

I rekkehus får vi ofte en henvendelse fra en av husrekkens beboere i rekken som har et problem.

Etter at vi har hatt befaring ender det ofte med at det er flere i samme rekke som også har samme problem.

Her er det flere muligheter; vi kan fuktsikre / fjerne fukt i én leilighet, eller utvide monteringen til å fjerne fukt i flere boenheter.

Den mest enkeltstående omfattende monteringen vi har utført når det gjelder rekkehus er 10 boenheter i samme rekke. I prinsippet er det ingen grenser for hvor mange boenheter det er i samme rekke.

Dokumentasjon

Rapporter

Hva sier Byggforsk, NTNU og FHI?

Det finnes mange gode rapporter som dokumenter at elektroosmose forhindrer fuktopptrekk og at elektroosmose kan være en bedre løsning enn drenering når fukten kommer underfra.

På vår side med oversikt over rapporter finner du de mest viktige av dem. For å gjøre det enklere for deg finner du også en kortfattet oppsummering under hver rapport, sammen med muligheten til å lese rapportene i sin helhet.

Ta kontakt

Vil du vite mer om EPS-systemet?

Ta kontakt med oss. Vi er tilstede i nesten hele Norge og kommer gjerne på befaring.

Vi ser frem til å prate med deg.

Gruppebilde av 8 smilende og imøtekommende menn fra EPS Fuktsikring AS. De står oppstilt i stilrene og lyse lokaler.
Hopp rett ned til innholdet