OM SYSTEMET

Har du saltutslag, maling som flasser/bobler, tapet som løsner eller murpuss som går i oppløsning?

Det stopper vi – uten graving

EPS vs drenering

EPS vs drenering

EPS-fuktsikring

-stopper fuktopptrekk i grunnmurer

-leder ikke bort vann

-ingen graving nødvendig

 

Drenering

-stopper ikke fuktopptrekk

-leder bort vann

 

Byggforsk:

Har du saltutslag/maling som flasser kan drenering være uten virkning

Teknisk godkjent

Teknisk godkjent

Be alltid om dokumentasjon!

Huseiers ansvar!

EPS-fuktsikring er som eneste elektroosmose system sertifisert og tekniske godkjent av nøytral 3djepart. (brann, stråling, giftstoffer, berøring).

EPS-systemets sentral står tilkoplet 220V hele døgnet – hele året.

Med sertifisert fuktsikring kan du sove trygt om natten og vite at du har valgt en løsning som setter trygghet og funksjon øverst.

EPS-sentralen

EPS-sentralen

Avansert teknologi
Våre digitale sentraler gir optimale pulser og virker som aktiv en murtørker som holder veggene tørre – permanent.

EPS-sentralen føler selv hvor mye effekt som må til for å holde muren tørr, typisk strømforbruk kr 20 – kr 50 pr år.

Ingen vedlikeholdsutgifter, støyfri og miljøvennlig.

EPS-elektroder

EPS-elektroder

Høyeste kvalitet

Våre elektroder er av Titan grade 5, et materiale som ikke korroderer/ruster og har derfor lang levetid. Sammen med vår måte å montere disse på blir det optimal kontakt mellom elektroder og mur.

Det benyttes ikke spesialsement eller mørtel e.l. som normalt går i oppløsning over tid og svekker virkningen.

Hvorfor velge oss

Som medlem i Startbank (et register som eies av Byggenæringens Landsforening) er vi forhåndsgodkjent leverandør til Statsbygg, kommuner og store entreprenører.

Vi oppdater Boligmappa.no slik at nødvendig dokumentasjon iflg avhendingsloven er tilgjengelig for huseier.

 

Hva sier ekspertene

Byggforsk 2018: Bedre enn drenering som kan være uten virkning

NTNU 2012: Velfungerende metoder vil kunne gi en uttørking

Byggforsk 2011: Kan være bedre enn drenering

Teknologisk Institutt 2005: Framskyndet uttørking

Multiconsult 1999: Alternativ til drenering

Byggforsk 1995: Redningen for norske kjellere

Noteby (nå Multiconsult) 1988: Tørker opp

 

Les alle rapporter her

Pulserende elektroosmose

EPS-Fuktsikring benytter seg av pulserende elektroosmose for å stoppe kapillæroppsug/fuktvandring i muren, som er grunnen til at saltutslag/kalkavleiringer oppstår, malingen som flasser av og murpuss som går i oppløsning.

 

Byggforsk skriver i nyhetsbrev august 2018: Fuktopptrekk er ofte umulig å drenere seg bort fra. Selv etter omfattende tiltak (oppgraving, ny drenering, isolering osv.) vil man ikke nødvendigvis eliminere problemet, og man blir nødt til å håndtere fukten på annet vis.

Vår løsning er nevnt i flere rapporter.

Referanser

Dette er noe av det fagfolk og kunder sier om oss

Fagbladet BYGGMESTEREN har intervjuet tre tilfeldig kunder

 

Les hele artikkelen og andre uttalelser her

Befaring er noe som må til når man oppdager et fuktproblem i kjeller