OM SYSTEMET

Er det saltutslag, maling som flasse/bobler, tapet som løsner eller murpuss som går i oppløsning?
Det stopper vi – uten graving – permanent

Teknisk godkjent

Teknisk godkjent

Sertifisert av nøytral 3dje part

EPS-fuktsikring er som eneste elektroosmose system sertifisert og tekniske godkjent i Norge. (brann, stråling/EMC, giftstoffer, berøring).

EPS-systemets sentral står tilkoplet 220V hele døgnet – hele året.

Med sertifisert system har du valgt en løsning som setter trygghet og funksjon øverst.

EPS-sentral

EPS-sentral

Avansert teknologi
Våre sertifiserte digitale sentraler gir optimale pulser og virker som aktiv en murtørker som holder veggene tørre – permanent.

 

Selvregulerende – vedlikeholdsfritt

Miljøvennlig – støyfri

En installasjon kan enkelt utvides

til nærmest ubegrenset størrelse

.

EPS-elektroder

EPS-elektroder

Høyeste kvalitet

Våre elektroder er av Titan grade 5, et materiale som ikke korroderer/ruster og har derfor lang levetid. Sammen med vår måte å montere disse på blir det optimal kontakt mellom elektroder og mur.

Det benyttes ikke spesialsement eller mørtel e.l. som normalt går i oppløsning over tid og svekker virkningen.

Dokumentasjon

Dokumentasjon

Dokumenter

Etter utført arbeid oversendes all nødvendig dokumentasjon HMS vedrørende installasjonen.

 

Samsvarseklæring

Sertifiseringsertifikat

Materialsertifikat

FDV dokumentasjon

Hvorfor velge oss

Erfaring fra 1986

Med vår erfaring og ansatte montører betyr installasjon av EPS-fuktsikring trygghet fra starten.

Forhandlere over hele landet med egne montører som foretar befaring og kommer med løsningsforslag.

Tilbud inneholder fast pris, beskrivelse av arbeidet og garantier.

Installasjon og funksjonskontroll utføres av, hvis mulig, samme montører som foretok befaring.

EPS-fuktsikring – et sertifisert produkt med funksjonsgaranti.

 

Fuktspesialisten AS er godkjent leverandør i Startbank leverandørregister og på denne siden finner du vårt registreringsbevis.

Pulserende elektroosmose

EPS-Fuktsikring benytter seg av pulserende elektroosmose for å stoppe kapillæroppsug/fuktvandring i muren, som er grunnen til at saltutslag/kalkavleiringer oppstår, malingen som flasser av og murpuss som går i oppløsning.

 

Byggforsk skriver i nyhetsbrev august 2018: Fuktopptrekk er ofte umulig å drenere seg bort fra. Selv etter omfattende tiltak (oppgraving, ny drenering, isolering osv.) vil man ikke nødvendigvis eliminere problemet, og man blir nødt til å håndtere fukten på annet vis.

Vår løsning er nevnt i flere rapporter.

Referanser

Dette er noe av det fagfolk og kunder sier om oss

Fagbladet BYGGMESTEREN har intervjuet tre tilfeldig kunder

 

Les hele artikkelen og andre uttalelser her

Befaring er noe som må til når man oppdager et fuktproblem i kjeller