SERTIFISERING – ELEKTROOSMOSE

Sertifisert og teknisk godkjent

EPS FUKTSIKRING – ENESTE SERTIFISERTE PRODUKT PÅ MARKEDET

Vår elektroosmose løsning er teknisk godkjent av 3dje part. På denne måten er alle forhold ved sikkerhet ved brannfare, stråling, giftstoffer og funksjon ivaretatt.

 

HVA BETYR DET FOR DEG AT EPS-FUKTSIKRING ER SERTIFISERT?

Som privatperson betyr det trygghet!
EPS-systemets sentral står tilkoplet 220V hele døgnet – hele året. Med sertifsiert fuktsikring kan du sove trygt om natten og vite at du har valgt en løsning som setter trygghet og funksjon øverst, dokumentert.

Som styremedlem i borettslag/sameie betyr det trygghet, økonomisk trygghet!
Styret er ansvarlig for dokumentasjonen for de arbeidene som blir gjennomført. Det kan fort bli dissens hvis dette ikke er 100% korrekt.

 

HVORFOR VI HAR VALGT Å SERTIFISERE EPS-SYSTEM.
At produkter skal være CE merket er en selvfølge. MEN, det er mange som jukser (hele 80% av produktene strøk i test, ref bl.a. Aftenposten) og merker produktet uten at dokumentasjonen er i orden. Dette går på sikkerheten løs. Det er kun produsenten av produktet som kan merke produktet med CE merke såfremt all dokumentasjon er i orden. Det er her det “jukses”. Be alltid om dokumentasjon fra produsent, spesielt når et produkt skal stå tikoplet 220v permanent.

 

Vi har derfor fått vårt produkt sertifisert og teknisk godkjent av en 3dje part. Det testes og kontrolleres om produktet oppfyller ALLE krav til bl.a. at det tåler overspenninger (brannsikkert), ikke inneholder giftsstoffer, ikke stråler utenfor normer osv.

 

Vårt aktive murtørkersystem blir produsert under vår kontroll av en norsk ISO-sertifisert elektroprodusent. Dette gjør det også enklere for Nemko å foreta årlige kontroller av produksjonen som er et krav for å beholde sertifiseringen.

 

Samtidig kommer det stadig nye standarder med strengere krav. Vi arbeider kontinuerlig for å oppfylle de nyeste kravene for å få oppdatert sertifikatet.

For å ivareta din sikkerhet samt oppnå den tekniske godkjenningen er det flere offentlige lover og regelverk som må oppfylles og dokumenteres.

Les mer: Forskrift om elektrisk utstyr / Lov om ROHS / LOV om EMC

 

EPS-fuktsikring – et sertifisert produkt med funksjonsgaranti.

Har du et fuktproblem og vil at vi kontakter deg?

 

Dette skjemaet inneholder noen spørsmål slik at vi kan få kartlagt ditt fuktproblem best mulig. Normalt klarer vi da å gi en prisantydning.

Trykk på denne lenken for å sende inn skjema.

 

Alternativt kan du sende inn enklere kontaktskjema her.