Adresseavisen

Fjern fukt med strøm.

Har du en fuktig kjeller som trenger tørking, men vil helst unngå å flytte terrassen og grave opp blomsterbedet?

Da kan løsningen være å fjerne fukten med skjulte elektroder i kjellerveggene.Åpne i nettleser: Adressa sept 2009.pdf

Del: