Elektroosmose

Elektroosmoose løser fuktproblemene dine uten å grave. En svak strømkilde sørger for å presse vannet ut av for eksempel grunnmur eller kjellervegg. Elektrosmoose-systemet er utviklet i Norge siden 1982 og ble patentert og installert i norske kjellere siden 1986.

Byggforsk skriver i nyhetsbrev august 2018: Fuktopptrekk er ofte umulig å drenere seg bort fra. Selv etter omfattende tiltak (oppgraving, ny drenering, isolering osv.) vil man ikke nødvendigvis eliminere problemet, og man blir nødt til å håndtere fukten på annet vis.

EPS-systemet stopper aktivt denne type fuktproblem.

Avansert teknologi
Våre digitale sentraler gir optimale pulser som er så effektive at veggene blir fortere tørre og enda tørrere - permanent. Allerede etter to uker kan vi utføre funksjonskontrollen.
Tidligere benyttet vi "gammel" analog teknologi med bl.a. utvendig jordspyd. Utviklingen går videre og idag benyttes stort sett husets egen jord da dagens avanserte sentraler fungerer optimalt selv ved ustabil jording, spenningsvariasjoner osv. Muligheten for å benytte jordspyd er beholdt (enkel omkopling) men denne benyttes kanskje i en av 1000 tilfeller.
Les mer om våre sentraler her. 

Elektroder
Elektroder og montering av disse kan være et svakt ledd. Vi har prøvd flere materialer, til og med elektroder av ledende PVC (i perioden 1988 - 1993 produsert av CODAN i Danmark), men selv disse viste seg å ikke fungere optimalt i alle installasjoner.
Idag har vi et materialvalg og en måte å montere elektrodene på som vi selv her forsket oss fram til. Resultatet er lang holdbarhet og optimal kontakt mellom elektroder og mur umiddelbart og over lang tid. Det benyttes ikke spesialsement eller mørtel e.l. som normalt går i oppløsning over tid.

Generelt:
Selvregulerende og vedlikeholdsfritt allerede fra første montering i 1986. Ingen vedlikeholdsutgifter, kun driftsutgifter på kr 50 - kr 100 pr år.
Det har alltid vært en selvfølge at effektforbruket skal være lavest mulig. EPS-sentralen føler selv hvor mye effekt som må til for å holde muren tørr. Dette gjør at forbruket (max 5W) varierer ift "fuktpåtrykket".
I tillegg til fordelene som er listet opp får man et system som har vært gjenstand for forskning og forbedring spesielt for norske forhold og kjellere i nærmere 40 år. 

Ved saltutslag / maling som flasser / murpuss som smuldrer kan vårt system fungere bedre enn ny drenering - Sintef Byggforsk.
Du finner hele rapporten her.

 

Trykk for å sende inn skjema

Har du et fuktproblem og vil at vi kontakter deg? 

Dette skjemaet inneholder noen spørsmål slik at vi kan få kartlagt ditt fuktproblem best mulig. Normalt klarer vi da å gi en prisantydning.

 

 

Alternativt kan du sende inn enklere kontaktskjema her.

 

 

Del: