Gamle bygninger

Å fuktsikre gamle bygninger som står på leirgrunn kan være en utfordring. Å grave kan være farlig da veggene kan falle ut.

Vi fuktsikrer alle typer bygsninger UTEN behov for graving. Det betyr at et problem er løst før vi monterer EPS-systemet.

Ofte i gamle bygninger så er det behov for å utbedre kjellerveggene innenifra. Dette er tilleggsarbeidet.

 

 

 

Trykk for å sende inn skjema

Har du et fuktproblem og vil at vi kontakter deg? 

Dette skjemaet inneholder noen spørsmål slik at vi kan få kartlagt ditt fuktproblem best mulig. Normalt klarer vi da å gi en prisantydning.

 

 

Alternativt kan du sende inn enklere kontaktskjema her.

 

 

Del: