Elektroosmose

EPS Fuktsikring

Elektroosmoose løser fuktproblemene dine uten å grave. En svak strømkilde sørger for å presse vannet ut...

Fjern fukt uten graving

bedre enn drenering

EPS-systemet fuktsikrer din kjeller uten at det er behov for graving. Mange gravefirmaer påstår at...

EPS-sentralen

Aktiv murtørker

EPS murtørker - sertifisert og teknisk godkjent.

At produkter skal være CE merket...

Elektroder av Titan

Korroderer ikke

EPS murtørkerssystem er avhengig av gode og stabile elektroder som ikke korroderer og som må ha høy...

EPS murtørker

Funksjon

EPS (Elektro Puls System) er basert på elektriske impulser som lader vannet i muren med positive ioner. Det...

Våre rapporter

kun norske

Hvorfor benytter vi kun norske rapporter?

Jo, fordi norges tøffe klima, byggeskikk og ikke minst...

Priser

EPS - fuktsikring priser

Å utarbeide en standard prisliste er dessverre umulig.

En installasjon kan omfatte alt fra 5 meter...

Funksjonsgaranti

for maksimal trygghet

EPS-fuktsikring er utviklet spesielt for å stoppe og forhindre kapillært oppsug, grunnvann som suges opp i...

Dokumentasjon

Sertifisering

Bruksanvisning - teknisk godkjenning.

Det har vært flere artikler i media om at CE merkede produkter...

Mistanke om fukt i sokkelleilighet

Godt utført arbeid og kunnskap god punktlig oppmøte og rask utførelse.
Evaluert av Sturla Skogland

Drenering

God dialog og oppfølging under hele prosessen, rask og effektiv utførelse. Resultat av jobben veldig bra.
Evaluert av Stian Oldebråten

Drenering av 30 meter grunnmur.

veldig fornøyde :) kjelleren våres er så tør som det går an å bli.
Evaluert av Robin Samuelsen