Innhold mangler.
God dialog og oppfølging under hele prosessen, rask og effektiv utførelse.
Resultat av jobben veldig bra.
S. Oldebråten