Renovering av kjeller

Fuktsikring

Mange ønsker å få det høyere under taket å kunne benytte kjelleren til boligformål.

Vi får mange...

Drenering + EPS-fuktsikring

Drenering stopper nødvendigvis ikke kapillæropptrekk (...

Takstrapporter

EPS-system øker husets verdi

Dette med fukt i kjeller er viktig når man er på utkikk etter et nytt sted å bo.

Er det installert EPS-...

Kjøpesentere

Steen & Strøm - Oslo

Ofte benyttes kjellere / underetasjer som lager. Har man fukt kan dette sette lukt i klær o.l. Derfor er det...

Garasjeanlegg

Fjerne fukt

Parkerings hus ligger som oftest under bakkenivå med de fuktproblemer det fører med seg.

Vi har stoppet...

Bygning fra 1755

EPS montert 2003

Dette er den eldste bygningen vi har montert EPS-systemet.

Monteringen fant sted i 2003 og som det...

Åpent fjell

inn i kjelleren

Det er ofte vi får spørsmål fra boligeiere som ønsker å gjøre noe med kjelleren.

Flere har grunnmur som...

Bysentrum

Fukt i kjeller

Fuktsikring med EPS-systemet.

...

Fjellhaller

Arkiver

Arkiv for historiske papirer MÅ være tørt. 

Gamle fjellhaller har dårlige vegger med hulrom,...

Idrettshaller

Fuktige vegger

I Njårdhallen i Oslo ble det for flere år siden montert EPS-Fuktsikring.

Dette for å sikre sunn...

Gamle bygninger

Fuktsikring

Å fuktsikre gamle bygninger som står på leirgrunn kan være en utfordring. Å grave kan være farlig da veggene...

Fredede hus

Villa Fimbu

Fredede, bevaringsverdige og eldre hus er alltid en utfordring.
Vi har god erfaring med dette....

Sjøvannskummer

fuktsikring

På Fornebu rett utenfor Oslo er det en sjøvannskum som ligger 3-4 meter under havnivå. Disse benyttes bl.a...

Skolebygg

Utvider bruk av kjeller

Sunnere innemiljø for elever

Sykehus

Stopper mugg

I eldre sykehus og bygninger er det mye fukt.

Ullevål Sykehus i Oslo har vi stoppet fuktoppsug i ganger...

Mistanke om fukt i sokkelleilighet

Godt utført arbeid og kunnskap god punktlig oppmøte og rask utførelse.
Evaluert av Sturla Skogland

Drenering

God dialog og oppfølging under hele prosessen, rask og effektiv utførelse. Resultat av jobben veldig bra.
Evaluert av Stian Oldebråten

Drenering av 30 meter grunnmur.

veldig fornøyde :) kjelleren våres er så tør som det går an å bli.
Evaluert av Robin Samuelsen