Statsbygg

I 2012 ble det montert EPS-system i Statsarkivets arkiv i Tromsø.

Offentlige prossesser er omstendelige, kunden er kresen.

 

Om Statsbygg

På vegne av staten, eier og forvalter Statsbygg cirka 2300 bygninger i inn og utland.

Disse omfatter blant annet kongelige eiendommer, regjeringsbygg, offentlige administrasjonsbygg, kulturbygg, universiteter, barnevernsinstitusjoner, rettsbygninger, fengsler, høgskoler og ambassader.

Statsbygg tar vare på statens eiendommer gjennom kostnadseffektiv drift og verdibevarende vedlikehold. På den måten sikres de store verdiene som ligger i bygningsmassen. Det sørges også for at nasjonale kulturhistoriske verdier blir ivaretatt på en god måte.

Statsbygg har utviklet en egen strategi for verdibevarende vedlikehold. Strategiens mål er å sikre en god teknisk og miljømessig standard til enhver tid.

Det operative ansvaret er lagt til Statsbyggs fem regionkontor.

 

Trykk for å sende inn skjema

Har du et fuktproblem og vil at vi kontakter deg? 

Dette skjemaet inneholder noen spørsmål slik at vi kan få kartlagt ditt fuktproblem best mulig. Normalt klarer vi da å gi en prisantydning.

 

 

Alternativt kan du sende inn enklere kontaktskjema her.

Del: