Ullevål Hageby - Oslo

Ullevål Hageby - Damplassen 22 - Oslo

Her ble det montert EPS-system i 1993 og det fungerte.

Vår funksjonsgaranti har vi hatt siden første montering i 1986.

 

Fakturaen den gang lød på over kr 50.000.- Det viser at dette var en stor og omfatende montering. Sammenlignet med en normal enebolig som i 1993 lå på kr 13000,-

 

Historie:

Ullevål Hageby i Oslo er den største hagebyen som ble etablert i Norge. Boligområdet ble anlagt på Store Ullevåls tidligere eiendom, som ble kjøpt av Kristiania kommune i 1909. Det ble i 1913 beslutta å legge ut 425 dekar til småhusbebyggelse, og samme år vant arkitekt Oscar Hoff reguleringskonkurransen. Utbygginga foregikk fra 1915 til 1922. Et forsøk på å fa inn kooperative byggeselskaper for hvert kvartal lyktes ikke, og i 1919 tok Kristiania Havebyselskap over boligområdet. Det ble i løpet av byggeperioden oppført 116 bygninger med til sammen 654 leiligheter. I tillegg kommer noen kontorlokaler og butikkene ved Damplassen. I tillegg til Hoff var også arkitektene Adolf Jensen og Harald Hals aktive i området. Ullevål Samvirkelag, som nå er en krets i Oslo Samvirkelag, hadde ni forskjellige butikker for forskjellige varetyper i lokalene ved plassen. I sør ble det reist 29 småhus, fordelt på tre forskjellige typer. Det er for det meste murhus i hagebyen, i form av villaer, todelte hus, firefamilieshus og rekker med flere leiligheter. Nordisk nybarokk er en stil som går igjen i hele anlegget. Den overordna utforminga er basert på engelske konsepter for hagebyer. En viktig side ved hagebyene var at de skulle gi arbeidere bedre og sunnere boligmijøer, men det ble ikke mange arbeiderfamilier som flytta inn. Forhagene med frukttrær og de nokså romslige leilighetene var attraktive for mer kjøpesterke grupper, og hagebyen er fortsatt et populært boligområde.

 

 

Trykk for å sende inn skjema

Har du et fuktproblem og vil at vi kontakter deg? 

Dette skjemaet inneholder noen spørsmål slik at vi kan få kartlagt ditt fuktproblem best mulig. Normalt klarer vi da å gi en prisantydning.

 

 

Alternativt kan du sende inn enklere kontaktskjema her.

 

 

Del: