Befaring – Tilbud

Det må foretas en befaring før det gis fast pris.
Dette utføres av oss eller en av våre avdelinger som er nærmere deg.

Befaring, løsning og tilbud

Befaringen vil bekrefte om EPS-fuktsikring kan løse ditt fuktproblem samtidig som du mottar utfyllende informasjon.

Er EPS-fuktsikring en løsning for deg vil du motta et komplett tilbud med fast pris, arbeidsbeskrivelse og garantier.

 

Befaring online.

Etter avtale kan vi foreta befaring via videolink.

Send inn kontaktskjema så kontakter deg for å avtale detaljer.

 

Befaring, løsning og tilbud

Vi møter opp til avtalt tid til en befaring.
Befaringen vil bekrefte om EPS-fuktsikring kan løse ditt fuktproblem samtidig som du mottar utfyllende informasjon.

Det er ikke nødvendig å betale for en utfyllende rapport som vil gi samme resultat.
Er EPS-fuktsikring en løsning for deg vil du motta et komplett tilbud med fast pris, arbeidsbeskrivelse og garantier.

Aksepteres tilbudet avtales tid for montering. Våre montører kommer og monterer til avtalt tid.

Montering, kontroll og garanti

All monteringen utføres i henhold til beskrivelsen i tilbudet og det som er avtalt.

Etter montering lages en fuktlogg på målepunkter som benyttes på kontrollen

Funksjonskontrollen kan foretas etter kun to ukers drift av EPS-systemet. Det vil da bli foretatt nye fuktmålinger på de kontrollpunktene som ble opprettet ved monteringen.
Disse loggføres og sammenlignes med resultatene ved monteringen eller tidligere måleresultater.
Når EPS-systemet fungere etter sin hensikt vil kontrollmålingen vise en reduksjon. Først da er vi fornøyd!

Kontakt oss!

For at vi skal kunne vite mest mulig om utfordringen du har er det fint om du fyller ut dette skjemaet. Normalt klarer vi da å gi en prisantydning når vi kontakter deg for å avtale befaring.

Alternativt kan kontakte oss eller våre avdelinger på telefon eller et enklere kontaktskjema her.