Rapporter

Tilstandsrapport

Noen takstmenn har forstått at drenering ikke alltid vil avhjelpe et fuktproblem som skyldes kapillært oppsug/fuktvandring.

 

Utdrag: Tilstandsvurdering/ tilstandsgrad:

Det ble i kjeller observert saltutslag og indikert fukt i dekke og vegger mot terreng. Innvendig påforede og kledde vegger i kjeller, dette er en risikokonstruksjon med tanke på fukt og må påaktes.
Det gjøres oppmerksom på at etablering av ny drenering ikke automatisk gjør at fukt forsvinner da det må påregnes kapilærsug fra grunnen.

Hele takstrapporten kan du lese her (anonymisert).

 

Dette er nettopp det Byggforsk slår fast i sin rapport fra 2011 samtidig som de skriver at vår metode kan være løsningen.

Har du et fuktproblem og vil at vi kontakter deg?

 

Dette skjemaet inneholder noen spørsmål slik at vi kan få kartlagt ditt fuktproblem best mulig. Normalt klarer vi da å gi en prisantydning.

Trykk på denne lenken for å sende inn skjema.

 

Alternativt kan du sende inn enklere kontaktskjema her.