Problem : Fukt i kjeller

Har du en kjeller med saltutslag på veggene, maling som flasser, murpuss som går i oppløsning eller kjellerlukt? Dette skyldes kapillæroppsug / fuktvandring altså muren suger fukt og er helt vanlig der hvor huset står i fuktig grunn eller på fjell.

I følge Byggforsk er problemet så vanskelig å løse at selv ny drenering kan være uten virkning.

Les mer

Løsning : EPS fuktsikring

EPS-fuktsikring er løsningen for å gjøre dine fuktige kjellevegger permanent tørre. Dagens system er en videreutvikling av vårt patent fra 1986 og er tilpasset norsk byggeskikk og klima.

I følge Sintef Byggforsk kan EPS-metoden være eneste løsning på ditt fuktproblem.

Les mer

EPS - Fuktsikring

Les vår brosjyre.
Fuktsikring med Pulserende elektroosmose

 

Befaring og løsning

Vi møter opp til avtalt tid til en befaring.
Under befaringen vil vi bekrefte om EPS-fuktsikring kan løse ditt fuktproblem.
Det er ikke nødvendig å betale for en utfyllende rapport som vil gi samme resultat.
Du vil så motta et tilbud med fast pris, arbeidsbeskrivelse og garantier.
Vi gir deg også andre forslag til utbedringer for at din kjeller skal bli tørr.

Aksept og montering

Aksepteres tilbudet avtales tid for montering. Våre montører kommer og monterer til avtalt tid. 
Det er mulig å montere innvendig i kjelleren, ute på grunnmuren over bakkenivå, skjult montering og evt andre tilpasninger.
All monteringen utføres i henhold til beskrivelsen i tilbudet og det som er avtalt. Etter montering lages en fuktlogg på målepunkter som benyttes på kontrollen.

Kontroll og garanti

Funksjonskontrollen kan foretas etter kun to ukers drift av EPS-systemet. Da vil det bli foretatt nye fuktmålinger på kontrollpunktene som ble opprettet ved monteringen. 
Disse loggføres og sammenligens med resultatene ved monteringen eller tidligere måleresultater.
Viser ikke nye målinger at EPS-systemet fungerer etter sin hensikt kan du heve kjøpet. 
Enkelt og greit.

EPS opp gjennom tidene

2018: Kjempenyhet - innertier!

2017: 6000 installasjoner

2016: EPS-fuktsikring utvikling fra starten 1982

2015: Trygghetsgaranti

2014: Elektroder

Kontakt oss for å avtale en uforpliktende befaring.
Etter befaring sender vi deg et tilbud på fuktsikring av din bolig.

post@eps-system.no