Problem : Fukt i kjeller

Har du en kjeller med saltutslag på veggene, maling som flasser, murpuss som går i oppløsning eller kjellerlukt? Dette skyldes kapillæroppsug / fuktvandring altså muren suger fukt og er helt vanlig der hvor huset står i fuktig grunn eller på fjell.

I følge Sintef Byggforsk er problemet så vanskelig å løse at selv ny drenering kan være uten virkning.  

Les mer

Løsning : EPS fuktsikring

EPS-fuktsikring er løsningen for å gjøre dine fuktige kjellevegger permanent tørre. Dagens system er en videreutvikling av vårt patent fra 1986 og er tilpasset norsk byggeskikk og klima.

I følge Sintef Byggforsk kan EPS-metoden være eneste løsning på ditt fuktproblem.

Les mer

EPS - Fuktsikring

Les vår brosjyre

 

Befaring og løsning

Vi møter opp til avtalt tid til en uforpliktende befaring.
Under befaringen vil vi bekrefte om EPS-fuktsikring kan løse ditt fuktproblem.
Det er ikke nødvendig å betale for en utfyllende rapport som vil gi samme resultat.
Du vil så motta et tilbud med fast pris, arbeidsbeskrivelse, garantier. samt forslag til andre utbedringer for at EPS-systemet skal fungere optimalt.

Aksept og montering

Aksepteres tilbudet avtales tid for montering. Våre montører kommer og monterer til avtalt tid. 
Det er mulig å montere innvendig i kjelleren, ute på grunnmuren over bakkenivå, skjult montering og evt andre tilpasninger.
All monteringen utføres i henhold til beskrivelsen i tilbudet og det som er avtalt. Etter montering lages en fuktlogg på målepunkter som benyttes på kontrollen.

Kontroll og garanti

Funksjonskontrollen kan foretas etter kun to ukers drift av EPS-systemet. Da vil det bli foretatt nye fuktmålinger på kontrollpunktene som ble opprettet ved monteringen. 
Disse loggføres og sammenligens med resultatene ved monteringen eller tidligere måleresultater.
Viser ikke nye målinger at EPS-systemet fungerer etter sin hensikt kan du heve kjøpet. 
Enkelt og greit.

EPS opp gjennom tidene

1982: Utvikling starter i Norge

1986: Patentert i Norge

1986: Første montering

1988: Første nøytral test rapport

1988: Første omtale i media

Kontakt oss for å avtale en uforpliktende befaring.
Etter befaring sender vi deg et tilbud på fuktsikring av din bolig.

post@eps-system.no