Fuktskader

Har du saltutslag, maling som flasser/bobler, tapet som løsner eller murpuss som går i oppløsning?

 

EPS-systemet stopper dette – uten graving – permanent!

Fukt og muggsopp gir helseproblemer

Tre av ti boliger har fuktskader viser en undersøkelse Folkehelseinstituttet har gjort på oppdrag av Helsedirektoratet.

Fukt og muggsoppskader er ansett som den viktigste negative helsefaktoren i innemiljøet, og anses som like farlig som passiv røyking.

Mange boliger i undersøkelsen fikk påvist målbar fukt (fuktopptrekk – kapillær opptrekk) i selve konstruksjoner, synlige tegn er kalkavleiringer, muggsporer, løs murpuss og maling som flasser av. Ny drenering behøver ikke å hjelpe på denne type fuktproblem, og Byggforsk trekker fram vår metode (pulserende elektroosmose) som en bedre løsning i flere tilfeller.

 

Les rapportene her:

Byggforsk 2019/2011/1995; Kan fungere bedre enn drenering

Multiconsult 2005/1988; Tørker opp, alternativ til drenering

NTNU 2012: Velfungerende metoder vil kunne gi en uttørking

Byggforsk 2013; Elektroosmose kan være det beste alternative i fuktskadede teglmurer

 

EPS-fuktsikring (sertifisert produkt) stopper fuktopptrekk i grunnmuren uten graving – permanent.

 

Ønsker du ytterligere informasjon?

Kontakt oss eller en av våre lokale partnere nær deg her.