Fuktskader

Fukt og muggsopp gir helseproblemer

Tre av ti boliger har fuktskader viser en undersøkelse Folkehelseinstituttet har gjort på oppdrag av Helsedirektoratet.

Fukt og muggsoppskader er ansett som den viktigste negative helsefaktoren i innemiljøet, og anses som like farlig som passiv røyking.

Mange boliger i undersøkelsen fikk påvist målbar fukt (kapillær opptrekk) i selve konstruksjoner, synlige tegn er kalkavleiringer, muggsporer, løs murpuss og maling som flasser av.

 

Iflg Sintef Byggforsk behøver ny drenering ikke å hjelpe på problemet.

EPS-fuktsikring stopper fuktopptrekk i grunnmuren – permanent.