Fuktskader

Fukt og muggsopp gir helseproblemer

Tre av ti boliger har fuktskader viser en undersøkelse Folkehelseinstituttet har gjort på oppdrag av Helsedirektoratet.

Fukt og muggsoppskader er ansett som den viktigste negative helsefaktoren i innemiljøet, og anses som like farlig som passiv røyking.

Mange boliger i undersøkelsen fikk påvist målbar fukt i konstruksjoner, høy luftfuktighet, fuktmerker og kondensskader, uten at eierne visste årsaken.

 

EPS-fuktsikring stopper fuktopptrekk i grunnmuren.