Fuktskader

Saltutslag i kjeller

Saltutslag forekommer på murkonstruksjoner i grunnmur og kjeller. Det kan feilaktig forveksles med muggsopp, men er ett resultat av fukttransport i betongen.

 

Fukt transporterer vannløselige saltmineraler ut til overflaten av betongen. Der fordamper vannet, og mineralene blir liggende igjen på overflaten.

 

Resultatet blir alt ifra små flekker til tepper på store deler av overflaten. Saltutslag medfører derfor ingen direkte helserisiko, men er en indikator på fuktproblematikk.

 

I saltutslag som står over lengre tid, vil fukten trenge gjennom eksisterende saltavsetninger, og det dannes nye utenpå de eksisterende. Det fører til at mineraler bygger seg lengre ut fra overflaten, gjerne flere centimeter, og dermed er de lett å forveksle med muggsopp.

 

Bli kvitt saltutslaget

Tiltak for å bli kvitt saltutslag, er å fjerne årsaken til fukten. Ofte kan det være for dårlig drenering rundt grunnmur. Hvis man kun iverksetter bedre lufting, eller monterer tørking i det berørte området, er det ikke sikkert det gir ønsket effekt. Problemet er ikke fukt eller fuktnivået i rommet, men fukttransporten som skjer gjennom konstruksjonen. Så ytterligere tørking på innsiden kan føre til mer fukttransport og dermed mer saltutslag.

 

EPS-Fuktsikring stopper saltutslag i grunnmur

EPS-Fuktsikring stopper kapillæroppsug / fuktvandring i muren som er grunnen til at saltutslag/kalkavleiringer oppstår, malingen som flasser av og murpuss som går i oppløsning.

Har du et fuktproblem og vil at vi kontakter deg?

 

Dette skjemaet inneholder noen spørsmål slik at vi kan få kartlagt ditt fuktproblem best mulig. Normalt klarer vi da å gi en prisantydning.

Trykk på denne lenken for å sende inn skjema.

 

Alternativt kan du sende inn enklere kontaktskjema her.