Saltutslag kjeller

Saltutslag på kjellervegger

Har du saltutslag på kjellerveggene dine er det på høy tid å gjøre noe med fuktsikringen av din grunnmur!

Byggforsk skriver at det er vanskelig og ofte umulig å drenere seg bort fra dette.

Selv etter omfattende tiltak (oppgraving, ny drenering, isolering osv.) vil man ikke nødvendigvis eliminere problemet, og man blir nødt til å håndtere denne type fukt på annet vis.

EPS-fuktsikring stopper grunnen til at saltutslaget oppstår og er en bedre løsning enn drenering.

Saltutslag forekommer på murkonstruksjoner i grunnmur og kjeller. Det kan feilaktig forveksles med muggsopp, men er ett resultat av fukttransport i betongen.

Fukt transporterer vannløselige saltmineraler ut til overflaten av betongen. Der fordamper vannet, og mineralene blir liggende igjen på overflaten.

Resultatet blir alt ifra små flekker til tepper på store deler av overflaten. Saltutslag er en indikator på fuktproblematikk.

I saltutslag som står over lengre tid, vil fukten trenge gjennom eksisterende saltavsetninger, og det dannes nye utenpå de eksisterende. Det fører til at mineraler bygger seg lengre ut fra overflaten, gjerne flere centimeter, og dermed er de lett å forveksle med muggsopp.

Bli kvitt saltutslaget

Tidligere tiltak var og prøve å fjerne årsaken til fukten. Dette kan ofte være vanskelig da grunnen huset står på kan være fuktig eller stein/fjell.

Byggforsk skriver at det er vanskelig og ofte umulig å drenere seg bort fra dette. Selv etter omfattende tiltak (oppgraving, ny drenering, isolering osv.) vil man ikke nødvendigvis eliminere problemet, og man blir nødt til å håndtere denne type fukt på annet vis.

Hvis man kun iverksetter bedre lufting, eller monterer tørking i det berørte området, er det ikke sikkert det gir ønsket effekt. Problemet er ikke fukt eller fuktnivået i rommet, men fukttransporten som skjer gjennom konstruksjonen. Så ytterligere tørking på innsiden kan føre til mer fukttransport og dermed mer saltutslag.

EPS-Fuktsikring stopper saltutslag i grunnmur

EPS-Fuktsikring stopper kapillæroppsug / fuktvandring i muren som er grunnen til at saltutslag/kalkavleiringer oppstår, malingen som flasser av og murpuss som går i oppløsning.

 

Ta kontakt

Book befaring

En befaring vil avdekke om det finnes fuktproblemer i bygningen din, hva som eventuelt forårsaker dem og hvordan du kan bli kvitt problemet.

Nedenfor finner du knapp med link til vårt utvidede kontaktskjema for kartlegging av fuktproblemer. Ved hjelp av denne kan vi gi deg en uforpliktende prisantydning.

Ønsker du å bruke et enklere kontaktskjema, finner du det på siden Kontakt Oss. Der er også all annen kontaktinformasjon til oss og våre samarbeidspartnere.

Vi ser frem til å prate med deg.

En hyggelig medarbeider viser hvordan han måler fukt på veggen i et kjellerrom. Han smiler imøtekommende til kamera.
Hopp rett ned til innholdet