Personvern

Personvernserklæring

Denne personvernerklæringen omfatter hvordan EPS Fuktsikring AS innhenter, behandler, lagrer og bruker personopplysningene om deg.
Til lagring av dine personopplysninger benytter vi følgende tjenester fra eksterne nettsider / systemer som er eid og driftet av andre
virksomheter. Disse omfatter:

  1. Google; Gmail og Dokumenter for lagring av Navn, adresse, telefonnummer, epost, tilbud og andre avtaler.
  2. analytics.google.com ( IP nummer lagres anonymt via Google Analytics)
  3. List opp linker og kort notat for hver tjeneste deres virksomhet kjøper som lagrer persondata

Med mindre det ikke er spesifisert i denne erklæringen, har vi ikke ansvar, innsyn og innhold om personopplysninger som legges inn på
eksterne nettsteder.

Ved kommentarer eller spørsmål til behandling i vår erklæring så kan dette rettes til:

EPS Fuktsikring AS
Bekkevollveien 11C, 1087 Oslo
Telefon: 918 74 360
Epost: [email protected]

Daglig leder Tor Heimdal er ansvarlig av behandling for dine personopplysninger.
Personopplysninger er frivillig å oppgi.

Opplysninger om deg kan benyttes til følgende formål:
Bruk av epostadresse, telefonnummer benyttes kun til å følge opp din henvendelse, gjøre avtaler, sende tilbud og annen dokumentasjon.

Din IP-adresse er anonym. Vi har en maks visning på 1 visning per dag til din IP liste via Google Adwords.
Statistikk. Vi benytter Google Analytics som lagrer anonyme data om statistikk. Dette gir oss brukergenererte data som er anonyme, men som kan hjelpe oss å forbedre innhold og brukervennlighet for siden.
Slik informasjon knyttes ikke direkte til deg som bruker, og benyttes til statistikk som:
Hvor mange besøker nettstedet, besøkvarighet, hvilken nettleser besøk kommer fra, søkeord som benyttes, hvor besøkene kommer fra.

Vi opplyser om benyttelse av Cookies på våre nettsider. Dette er lagring fra nettleser fra PC eller mobile enheter.

Lenke for mer informasjon om anonymiserte IP.

Nyhetsbrev og henvendelse via skjema eller tilsendt e-post
For at vi skal sende e-post til riktig abonnent, må fornavn, etternavn og epostadresse registreres. Ved kontakt oss, vil vi også be om telefonnummer.

Ved henvendelser til oss via epost gjennom våre nettsider eller at du sender e-post til oss med e-post tjenester , vil alle innsendte data kunne
bli lagret.

Du har retten til å når som helst få data slettet og også få lagret data overført på fil levert til deg.
Du har rett til innsyn i egne opplysninger. Ved ufullstendige, uriktige eller at du ikke selv har adgang til til å rette feil, så skal våre
kontaktopplysninger benyttes for å rette eventuelle feil.

Vi har grunnlag for å behandle personopplysninger etter
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2018-06-15-38?q=gdpr
Dette ivaretas med gode rutiner for personvernopplysninger.

Denne erklæringen gjelder for alle brukere av vår nettside. Det kreves at brukere aksepterer / godkjenner erklæringen. Dette gjøres ved å
benytte vår hjemmeside kontaktskjemaer eller kontakt pr telefon hvor nødvendige opplysinger oppgis.
Ved aksept kan dine personopplysninger behandles i samsvar med denne personvernerklæringen og overføres til IT / databehandlere eller tredjeparter.

Du samtykker i at eventuelle tvister skal behandles av domstol i Lillestrøm i samsvar med lovene i Norge, med mindre annet følger av lokal rett.

Virksomheten forbeholder seg retten til å oppdatere eller endre personvernerklæringen, og er gjeldende fra de publiseres.

Sist revidert: 18. oktober 2023

Hopp rett ned til innholdet