Om selskapet

Vår MISJON er å skape sunne bygninger

Vår VISJON er at EPS-fuktsikring skal være best på tørking av mur i hele Norge

Om EPS fuktsikring

 

 

StartBANK – ByggAnlegg – næringens leverandørregister – Krav til registrering!
Byggenæringens Landsforening (BNL) har med utgangspunkt i prosjektet ”Seriøsitet i byggenæringen”, etablert et felles leverandørregister for BA-næringen. Formålet med leverandørregisteret er å bidra til at aktørene i BA- næringen kan konkurrere på like vilkår. I tillegg vil en gjennom ordningen oppnå en effektiv og ressurssparende informasjonsdeling av felles opplysninger.

Oppdragsgivere vil ved inngåelse av kontrakter benytte leverandører med gyldig registreringsbevis i StartBANK. Ved å forholde seg kun til firmaer som har vært gjennom en registreringsprosess, vil både oppdragsgiver og leverandører ha langt større grad av sikkerhet når avtalen inngås, og med større sannsynlighet vite at det er seriøse aktører som deltar i prosjektene.

Vi er selvfølgelig godkjent leverandør i dette registeret.

Last ned vårt gyldige registreringsbevis her.

Historie

Grunnleggeren Arnulf Danielsen startet som så mange andre gründere med et personlig eid foretak; A. Danielsen. Han var aktivt med på utviklingen av EPS-systemet helt fra starten i 1982 og reiste landet rundt og monterte EPS-system fram til 2008 hvor ble det tatt et valg om å registrere Fuktspesialisten AS.

Idag er EPS-fuktsikring landsdekkende med med sine forhandlere.

Det er idag over 7000 anlegg plassert rundt i Norge. Bare i 2015 ble det installerte EPS-system for over kr 15 millioner og det øker for hvert år.

Norsk sertifisert produkt sammen med nøktern drift har gjort at Fuktspesialisten AS har solid økonomi og er idag et solid og seriøst firma registrert i StartBank og høyeste finansielle rating AAA gitt av Bisnode.

qode-np-item
2016

Passerte over 6000 installasjoner

qode-np-item
2017

Titan elektroder Grad 5 korrodere ikke

qode-np-item
2018

Sertifisert og teknisk godkjent

Ideen til et system som på en enkel måte kunne tørke opp grunnmurer samt holde de tørre på permanent basis startet i 1982. Det fantes løsninger i Europa og verden forøvrig basert på elektroosmose med likestrøm. men dette var løsninger som kan gjøre mer skade enn nytte i norske kjellere.

Norske forhold krevde en totalt annen løsning enn eksisterende systemer basert på samme prinsippet.
Det var på den tiden ingen dokumentasjon på hvordan man skulle løse dette, så det tok fire år med utvikling, testing, feiling, justering, før den endelige løsningen kunne presenteres i 1986 og det første anlegget med vår teknolog (pulserende elektroosmose) ble montert.  I 1986 var også patentsøknaden klargjort for innsendelse.