Befaring – Tilbud

Det må foretas en befaring før det gis fast pris.
Dette utføres av oss eller en av våre avdelinger som er nærmere deg.

Befaring, løsning og tilbud

Befaringen vil bekrefte om EPS-fuktsikring kan løse ditt fuktproblem samtidig som du mottar utfyllende informasjon.

Er EPS-fuktsikring en løsning for deg vil du motta et komplett tilbud med fast pris, arbeidsbeskrivelse og garantier.

 

Montering, kontroll og garanti

All monteringen utføres i henhold til beskrivelsen i tilbudet og det som er avtalt.

Etter montering lages en fuktlogg på målepunkter som benyttes på funksjonskontrollen.

Dokumentasjon

Det er lovpålagt å merke med minimum CE merke og levere med nødvendig dokumentasjon / samsvarserklæring på elektriske produkter.
Kan ikke dette oppfylles, er produktet ikke tillatt omsatt i Europa.
Be om dette når du avtaler befaring eller sammen med tilbudet, så er du sikker på at minimumskravet er oppfylt.

 

Dokumentasjonen for EPS-fuktsikring finner du her.
Det er flere måte å kontakte oss på.

Ringe oss 918 74 360

Sende oss en epost

Via kontaktskjema.

Du kan sende inn et mer detaljert kontaktskjema som forklarer noe av ditt fuktproblem.

Vi kan da ved første kontakt klarlegg om EPS-fuktsikring kan løse ditt problem, gi deg et prisestimat og avtale videre framdrift.

Alternativt kan kontakte oss eller våre avdelinger direkte her.