Drenering vs EPS-systemet

Oppdag hvorfor drenering av og til ikke fjerner fukt i kjelleren – og hvordan EPS-systemet kan være løsningen

Dersom du har oppdaget fukt i kjelleren og automatisk tenker at drenering er den eneste og beste løsningen, er du slettes ikke alene. Det er tross alt en ganske vanlig oppfatning at det å drenere rundt huset vil fjerne fuktproblemet fullstendig.

Dessverre opplever stadig flere at fuktproblemet vedvarer selv etter drenering rundt grunnmuren. Dette kan være en ganske fortvilende situasjon å havne i, tatt i betraktning at drenering av kjeller kan være både kostbart og en svært omfattende prosess.

Heldigvis har vi en løsning som kan være riktig for din bolig. Men først, la oss se litt på hvorfor dreneringen ikke alltid hjelper.

Typiske grunner til at drenering ikke alltid hjelper

Hensikten med drenering er å lede vann bort fra bygningsdeler som har bakkekontakt. For å hindre vannet i å stå inn mot kjellerveggen, som da i mange tilfeller står under jordmasser, graves det en dyp grøft rundt huset. Nede i grøften legges det et drensrør, og i noen tilfeller kles utsiden av grunnmuren med fuktsperremembran for å hindre vann i å trenge inn.

Oppå drensrøret legges det til slutt en filtrerende masse, f eks grus eller pukk. Disse massene sørger for at vannet renner filtrert ned til drensrøret slik at rørene ikke tettes til. Rørene leder deretter vannet vekk fra grunnmuren.

Dette er i mange tilfeller en god løsning. Så hva er grunnen til at det da ikke løser fuktproblemet i noen tilfeller?

Dette er de mest vanlige årsakene:

  • Høyt grunnvann kan fortsatt presse fukt inn i kjelleren. Det er dette vi kaller «kapillært oppsug». Siden det stort sett ikke er mulig å drenere under et hus, vil en tradisjonell drenering ikke ha noen særlig effekt i de tilfellene der vannet kommer nedenfra og opp.
  • Feil i dreneringssystemet: Mye skal spille på lag når det dreneres rundt en kjeller: drensrørene må være av god kvalitet, de må være korrekt installert og de må ha riktig fall slik av vannet faktisk renner bort fra husveggen. Massene må sørge for god nok filtrering, slik at rørene ikke går tett, og når massene legges over rørene, må man sørge for at rørene ikke skades.
  • Frostheving er også en trussel. Brukes det feil masser over rørene, eller det tilbakefylles med telefarlige masser, kan dette føre til frostheving og skader på dreneringssystemet.
  • Overflatevann: Regn og snøsmelting kan bidra til større mengder vann enn hva selv godt drenerte områder klarer å håndtere. Dersom terrenget rundt huset ikke er i husets favør, kan overflatevannet velge veien inn i kjelleren i stedet for å ledes vekk.
  • Noen eldre hus har grunnmurer som ikke er like fordelaktige i forhold til moderne dreneringsteknikker.

Kort oppsummet er dreneringens oppgave kun å lede vannet bort. Den stopper ikke fuktopptrekk/kapillært oppsug.

 

Her hjelper det ikke med drenering

Har du saltutslag/maling som flasser kan drenering være uten virkning. (Byggforsk)

Fuktproblem som forårsakes av høy luftfuktighet og dårlig luftsirkulasjon ( f.eks svertesopp og dugg på vindu) må løses på en annen måte.

Saltutslag, kalkavleiringer, maling som flasser og murpuss som går i oppløsning er et resultat av kapillært oppsug/fuktvandring i muren.

Bildet viser en murvegg der murpussen har drysset ned. Dette er en typisk fukskade.

Slik kan EPS-systemet bekjempe fukt i kjeller

EPS-systemet (Elektro Pulse System) er en innovativ løsning der elektromagnetiske pulser stopper fuktopptrekket i grunnmuren (og bærende innervegger), og driver vannet ut av kjellermuren.

Det er flere fordeler ved EPS-systemet:

  • Ingen graving er nødvendig. Dermed slipper du de høye kostnadene ved å drenere, samtidig som du unngår alle ulempene med å grave opp rundt hele huset.
  • Elektroosmose gir en varig løsning på selve fuktproblemet.
  • Sammenlignet med et dreneringsprosjekt er EPS-systemet kostnadseffektivt, og det bruker svært lite strøm i året.
  • Ingen forstyrrelser, hverken utvendig eller innvendig.


EPS-systemet er en innovativ tilnærming til drenering uten graving. Systemet er den perfekte løsningen for boliger der tradisjonell drenering ikke er mulig eller økonomisk forsvarlig, det kan installeres raskt og effektivt.

Drenering eller EPS-systemet, -hva skal du velge?

Som du nå skjønner, er det stor forskjell på tradisjonell drenering og EPS-systemet, -og det ene utelukker ikke det andre.

Booker du en befaring hos oss, vil du få besøk av profesjonelle fagfolk som vil se på bygningen og uteområdet som en helhet. Ut ifra grundige undersøkelser vil de kunne fortelle deg hva som er den beste løsningen for å bli kvitt fuktproblemet. 

Av og til er det innlysende at vannet må ledes vekk fra bygningen ved hjelp av drenering, mens det i andre tilfeller er helt klart at elektroosmose (EPS-systemet) vil kunne gjøre en langt bedre jobb. 

Du kan alltid være sikker på at vi vil komme med rett anbefaling uavhengig av hvilken løsning vi selv foretrekker.

En hyggelig medarbeider viser hvordan han måler fukt på veggen i et kjellerrom. Han smiler imøtekommende til kamera.

Ja takk, -begge deler?

Stadig oftere monterer vi EPS-systemet utvendig nede i dreneringsgrøfter før montering av isolasjon. Vi fuktsikrer også bærende innervegger med EPS-systemet.

En slik kombinasjon vil være den ultimate løsningen for bygninger som har problemer med håndtering av overvann, omgivelser med ukurant helning i terrenget, og som samtidig står i fare for kapillært oppsug.

Du er hjertelig velkommen til å booke befaring eller ta kontakt.

Bildet viser nærbilde av utsiden av grunnmur, hvor det er blitt drenert.
Hopp rett ned til innholdet