Murpuss drysser

Murpuss drysser

Murpuss som drysser og faller av er et synlig tegn på fuktproblemer i kjeller.

Grunnen til denne type skade er at fukt i grunnen utenfor/under grunnmuren suges opp i veggene. Denne skaden kan være vanskelig å utbedre da huset som regel står med “beina” i fukt. Tidligere tiltak var og prøve å fjerne årsaken til fukten. Dette kan ofte være vanskelig da grunnen huset står på kan være fuktig eller stein/fjell.

 

Byggforsk skriver at det er vanskelig og ofte umulig å drenere seg bort fra dette. Selv etter omfattende tiltak (oppgraving, ny drenering, isolering osv.) vil man ikke nødvendigvis eliminere problemet, og man blir nødt til å håndtere denne type fukt på annet vis.

 

Enkelt sagt:

EPS-Fuktsikring stopper kapillæroppsug / fuktvandring i muren som er grunnen til at saltutslag/kalkavleiringer oppstår, malingen som flasser av og murpuss som går i oppløsning.

Har du et fuktproblem og vil at vi kontakter deg?

 

Dette skjemaet inneholder noen spørsmål slik at vi kan få kartlagt ditt fuktproblem best mulig. Normalt klarer vi da å gi en prisantydning.

Trykk på denne lenken for å sende inn skjema.

 

Alternativt kan du sende inn enklere kontaktskjema her.