Fuktskader

Luftfuktighet

Når grunnmuren er fuktig stiger luftfuktigheten i kjelleren. Det gir ekstra gode vekstforhold for muggsoppen. Mange kjellere har så høy luftfuktighet at det fører til luktproblemer og fuktskader. Spesielt i eldre krypkjellere og kjellerkonstruksjoner er det ofte vanskelig å holde fuktnivået tilstrekkelig lavt. Det kan føre til vekst av muggsopp med fare for økt mengde luftbårne sporer eller mugglukt ikke bare i kjelleren men også i andre tilstøtende rom.​

 

Før du drenerer eller utfører andre tiltak (som f.eks EPS-fuktsikring) rundt huset er det greit å ha sjekket om fukten kan skyldes regnvann, kapillært oppsug (fuktopptrekk fra grunnen) eller kondens.

 

Noen tegn på fukt i kjelleren:

 

Kapillært oppsug (EPS-fuktsikring kan løse problemet)

Kalk- eller saltutslag, gjerne nederst ved gulvet.

Maling som flasser av og blærer i malingen.

 

Kondens oppstår ofte (og kan løses med ventilasjon/avfuktning)

I august og september er temperaturene ganske høye, samtidig med at fuktnivået er noe høyere enn på våren og tidligere på sommeren. Det er da fuktnivået i kjelleren er størst. I en kjeller er det normalt mye betong (med høy varmekapasitet) som er isolert av huset og terrenget, og holder en lav temperatur. Når så den varme uteluften kommer inn i kjelleren gjennom ventilene, synker lufttemperaturen og den relative luftfuktigheten stiger. Da oppstår det kondens.

 

Manglende ventilasjon i kjeller

 

Kondens på (kald) yttervegg bak tunge møbler, bilder etc. (OBS dette forekommer ofte på soverom der hver person avgir ca 40 g vann pr time).

 

Les mer om anbefalte fuktverdier i boliger her

Har du et fuktproblem og vil at vi kontakter deg?

 

Dette skjemaet inneholder noen spørsmål slik at vi kan få kartlagt ditt fuktproblem best mulig. Normalt klarer vi da å gi en prisantydning.

Trykk på denne lenken for å sende inn skjema.

 

Alternativt kan du sende inn enklere kontaktskjema her.