Rapporter

Fasaderehabilitering

Håndboken fra Norsk Puss- og Mørtelforening inneholder bl a denne omtalen av elektroosmose om hvordan denne teknologien kan benyttes til å fjerne fukt i fasader.
Legg også merke til de begrensningen elektroosmose har som er beskrevet. Beggforsk har også skrevet i sin rapporter at det er mange feller å gå i.

 

Allerede i 1982 startet vi med å utvikle systemet som er grunnlaget for det som leveres og monteres idag og i 2016 installeres det bare i Norge mer enn et EPS-system pr dag.

 

Vi er dermed det firma som innehar lengst erfaring ved å benytte elektro-osmose til dette formålet;
stoppe og forhindre kapillærppsug – holde grunnmuren tørr.

 

Gjennom alle disse årene har vi lært hva som fungerer, hvor det fungerer og ikke minst, hvor det ikke vil fungere.

 

Utdrag fra Mur-, puss- og malerarbeider på fasader av murverk og betong – en håndbok fra Norsk Puss- og Mørtelforening

 

Side 51: punkt 4.8.4

Fuktfjerning ved elektro-osmose Fuktighet i kjellerveggkonstruksjon er elektrisk ledende fordi vann består av positive og negative ioner. Ved å etablere et spenningsfelt i og omkring veggen kan det etableres en vandring av de negative ionene. Vannmolekylene kommer i bevegelse og kan ledes ut av veggen. Fordel: I forhold til andre metoder er det bare nødvendig med moderate inngrep i konstruksjonen.

 

Ulempe: Metoden vil ikke kunne tette større lekkasjer i form av sprekker og riss. På konstruksjoner der det er betydelig mengder salt som suges opp kapillært, har metoden vist seg å ha noe varierende effekt.

 

Hele håndboken finner du her

Har du et fuktproblem og vil at vi kontakter deg?

 

Dette skjemaet inneholder noen spørsmål slik at vi kan få kartlagt ditt fuktproblem best mulig. Normalt klarer vi da å gi en prisantydning.

Trykk på denne lenken for å sende inn skjema.

 

Alternativt kan du sende inn enklere kontaktskjema her.