Rehabilitering av fasade

Håndboken fra Norsk Puss- og Mørtelforening inneholder bl a denne omtalen av elektroosmose om hvordan denne teknologien kan benyttes til å fjerne fukt i fasader.
Legg også merke til de begrensningen elektroosmose har som er beskrevet. Beggforsk har også skrevet i sin rapporter at det er mange feller å gå i.

Allerede i 1982 startet vi med å utvikle systemet som er grunnlaget for det som leveres og monteres idag og i 2016 installeres det bare i Norge mer enn et EPS-system pr dag.

Vi er dermed det firma som innehar lengst erfaring ved å benytte elektro-osmose til dette formålet;
stoppe og forhindre kapillærppsug – holde grunnmuren tørr.

Gjennom alle disse årene har vi lært hva som fungerer, hvor det fungerer og ikke minst, hvor det ikke vil fungere.

Utdrag fra Mur-, puss- og malerarbeider på fasader av murverk og betong – en håndbok fra Norsk Puss- og Mørtelforening

Side 51: punkt 4.8.4

Fuktfjerning ved elektro-osmose Fuktighet i kjellerveggkonstruksjon er elektrisk ledende fordi vann består av positive og negative ioner. Ved å etablere et spenningsfelt i og omkring veggen kan det etableres en vandring av de negative ionene. Vannmolekylene kommer i bevegelse og kan ledes ut av veggen. Fordel: I forhold til andre metoder er det bare nødvendig med moderate inngrep i konstruksjonen. Ulempe: Metoden vil ikke kunne tette større lekkasjer i form av sprekker og riss. På konstruksjoner der det er betydelig mengder salt som suges opp kapillært, har metoden vist seg å ha noe varierende effekt.

Hele håndboken finner du her

Ta kontakt

Book befaring

En befaring vil avdekke om det finnes fuktproblemer i bygningen din, hva som eventuelt forårsaker dem og hvordan du kan bli kvitt problemet.

Nedenfor finner du knapp med link til vårt utvidede kontaktskjema for kartlegging av fuktproblemer. Ved hjelp av denne kan vi gi deg en uforpliktende prisantydning.

Ønsker du å bruke et enklere kontaktskjema, finner du det på siden Kontakt Oss. Der er også all annen kontaktinformasjon til oss og våre samarbeidspartnere.

Vi ser frem til å prate med deg.

En hyggelig medarbeider viser hvordan han måler fukt på veggen i et kjellerrom. Han smiler imøtekommende til kamera.
Hopp rett ned til innholdet