Byggforsk 2013

Byggforsk 2013 – Teglmur

Fuktopptrekk er ofte umulig å drenere seg bort fra. Selv etter omfattende tiltak (oppgraving, ny drenering, isolering osv.) vil man ikke nødvendigvis eliminere problemet, og man blir nødt til å håndtere fukten på annet vis.

 

Dette er noe av det Byggforsk skriver i Byggforskserien 2013 at elektroosmose er et utbedringsalternativ for fuktskadede teglvegger.

 

Sitat:

312 Utbedring. Vi har fire ulike metoder for å hindre fukt fra grunnen i å suges kapillært opp i vegger med manglende fuktsperre mellom grunnmur og vegg:
– Etablering av et elektrisk felt som nedsetter kapillærsugingen i veggen (elektroosmose).

 

I Norge er den vanligste reparasjonsmetoden for å stoppe fuktopptak å mure deler av veggkonstruksjonen om igjen. I resten av Europa er innpressing av korrugerte plater, injisering og elektroosmose mer vanlig. For spesielt tykke vegger, over 1,0 m tykke, er injisering eller elektroosmose ofte de eneste alternativene.

Les hele informasjonen her

Har du et fuktproblem og vil at vi kontakter deg?

 

Dette skjemaet inneholder noen spørsmål slik at vi kan få kartlagt ditt fuktproblem best mulig. Normalt klarer vi da å gi en prisantydning.

Trykk på denne lenken for å sende inn skjema.

 

Alternativt kan du sende inn enklere kontaktskjema her.