EPS-System

Dokumentasjon

Bruksanvisning – teknisk godkjenning

 

Et elektrisk produkt, som står tilkoplet hele døgnet MÅ være sikkert.

Det har vært flere artikler i media om at CE merkede produkter ikke holder mål, og også kan være direkte farlig. Les mer.

 

CE-merke er et minimumskrav for å omsette et elektrisk produkt i Europa.

Det er kun produsenten som kan CE-merke produktet. Det er ikke lov å omsette produkter som ikke oppfyller minstekrav og er CE-merket og at lovpålagte dokumentasjon er tilgjengelig. Mange produsenter og leverandører har mangelfull dokumentasjon.

For din trygghet: Be om dokumentasjon på at alle sikkerhetskrav er  oppfylt herunder berøringsfare,  giftstoffer, stråling, brannfare osv.

 

Vi innehar nødvendig dokumentasjon. 

For oss så er de viktigste punktene sikkerhet og funksjon.

Med å få produktet teknisk godkjent og sertifisert av en 3dje part er alle krav til sikkerhet og dokumentasjon oppfylt.

Dette er så viktig at vi sertifikatet oppdateres kontinuerlig for å oppfylle alle krav til de nyeste og strengere standarder. Siste oppdatert sertifisering er 17. oktober 2022.

 

Last ned:

Bruksanvisning

Samsvarserklæring/sertifisering

Har du et fuktproblem og vil at vi kontakter deg?

 

Dette skjemaet inneholder noen spørsmål slik at vi kan få kartlagt ditt fuktproblem best mulig. Normalt klarer vi da å gi en prisantydning.

Trykk på denne lenken for å sende inn skjema.

 

Alternativt kan du sende inn enklere kontaktskjema her.