EPS-System

Virkemåte – Garantier

EPS-systemet etter montering – virkning – effekt

EPS-fuktsikring er utviklet spesielt for å stoppe og forhindre kapillært oppsug, grunnvann som suges opp i grunnmur.

 

EPS-systemet er aktivt når:

Den grønne og den midterste rød lampen på undersiden av sentralen blinker vekselvis samt at det kommer tre omtrentlige  forskjellige verdier i LCD displayet.

 

Tørkeprosessen:

EPS-systemet trenger tid for å tørke ut konstruksjonen. Tidsbruken vil variere individuelt etter den aktuelle konstruksjon., type konstruksjon (Leca, betong, tegl osv) samt selve kvaliteten på veggen.

 

De første ukene er det normalt størst virkning. Derfor kan vi allerede etter 2 – 4 uker etter installasjon foreta en kontrollmåling.

Hvordan eksisterende fukt i veggene avtar/reduseres kommer an på type vegg, evt overflatebehandling osv. 

I bærende innervegger, over elektrodene, må eksisterende fukt fordampe ut i kjelleren på normal måte. Dette gjelder delvis også yttervegger. 

EPS-system stopper fuktvandringen i muren uten å ha direkte virkning på Tresonitt/Siporex. Også her foregår tørking av vegg på naturlig fordampning.

 

Effekten av uttørkingen kan føre til ytterligere saltutslag/maling som flasser så lenge uttørkingen pågår. Over tid kan fukten ha “vasket” vekk sementen mens sanden ligger igjen. Denne kan da drysse under tørkeperioden.

 

Etterarbeid etter montering av EPS-system:

Hvis man vurderer å male veggen bør man benytte diffusjonsåpen maling.
Diffusjonsåpen silikatmaling / kalkbasert maling har vist seg å gi best resultat. Er du i tvil, kontakt fagfolk.

Hvis man vurderer å isolere/kle veggene innvendig bør man kontakte fagfolk på dette område. Feil oppsatt isolasjon og kledning kan føre til at det dannes kondens mellom kledning og murvegg (risikokonstruksjon). Dette har ikke noe med EPS-systemet å gjøre, som stopper kapillært opptrekk/fuktvandring

 

Virkemåte og garantier

 

 

Har du et fuktproblem og vil at vi kontakter deg?

Dette skjemaet inneholder noen spørsmål slik at vi kan få kartlagt ditt fuktproblem best mulig. Normalt klarer vi da å gi en prisantydning.

Trykk på denne lenken for å sende inn skjema.

 

Du kan også ta kontakt direkte med oss eller til en av våre partnere nær deg her.

Har du et fuktproblem og vil at vi kontakter deg?

 

Dette skjemaet inneholder noen spørsmål slik at vi kan få kartlagt ditt fuktproblem best mulig. Normalt klarer vi da å gi en prisantydning.

Trykk på denne lenken for å sende inn skjema.

 

Alternativt kan du sende inn enklere kontaktskjema her.