Misjon

Vi skaper sunne bygninger.


VISJON


EPS nettverket skal være best på tørking av mur i hele Norge. 

 

Om Fuktspesialisten AS og EPS fuktsikring

Grunnleggeren Arnulf Danielsen startet som så mange andre gründere med et personlig eid foretak; A. Danielsen. Han var aktivt med på utviklingen av EPS-systemet helt fra starten i 1982 og reiste landet rundt og monterte EPS-system fram til 2008 hvor ble det tatt et valg om å registrere Fuktspesialisten AS. Da var omsetningen og arbeidsmengden blitt så stor at en mann ikke kunne klare det alene.

Samtidig begynte Arnulf Danielsen å bygge opp et forhandler apparat rundt i Norge. Dette viste seg å ta lengre tid enn forventet da det var vanskelig å finne folk som hadde forståelse av fukt i kjeller og hvordan EPS-fuktsikring fungerte.

Først i 2010 var det etablert forhandlere over hele landet som hadde den rette forståelsen og kompetansen.

Fuktspesialisten har i idag fire personer ansatt i tillegg til utvalgte forhandlere. Gründeren er styreformann og fremdeles aktiv både i daglig drift og utvikling.

Det er idag installert over 6000 stk EPS-system rundt om i Norge, og det foretas idag mer enn en installasjon pr dag. 

I 2015 ble det installert EPS-system bare i Norge for kr 15 mill.og da er ikke tilleggsarbeidene tatt med.

Tester rundt om i Europa viste at 8 av 10 CE-merkede ptodukter ikke holdt mål. Da sikkerhet og funksjon er viktig bestemte Fuktspesilaisten AS seg om å få produktet  sertifisert og teknisk godkjent av 3dje part.

Norske sertifiserte produkter sammen med nøktern drift har gjort at Fuktspesialisten AS har solid økonomi.