EPS-System

Aktiv murtørker

EPS (Elektro Puls System) er basert på elektriske impulser som lader vannet i muren med positive ioner. Det positive ladede vannet ledes mot den negative elektroden til jord, slik at vannet presses ut av hele muren. De positive ionene hindrer også vannet i å trenge inn i muren. På fuktopptrekk fungerer EPS-fuktsikring som en murtørker.

 

Montering

Det monteres elektroder inn i de veggene som skal fuktsikres. EPS-sentralen tilkoples en jordet 220V stikkontakt og systemet er igang. Tidligere måtte vi slå ned jordspyd som en del av montering. Vår digitale teknologi gjør at jordspyd ikke lenger er nødvendig.

 

Sparer miljø og energi

ESP fuktsikring har ingen negative bivirkninger eller effekter på miljøet, da det ikke anvendes kjemikalier. Ingen utvendig graving som kan skade hage, terrasse, fortau, trapper etc. Bolig med rå og fuktig kjeller krever mye energi til oppvarming fordi fuktig luft krever mer oppvarming enn tørr luft. Samtidig er det gulvkaldt. Med tørre kjellervegger minsker problemet vesentlig.

SINTEF Byggforsk skriver i flere rapporter at kapillæropptrekk eller fuktopptrekk  (saltutslag / maling som flasser / murpuss som smuldrer)  er så og si umulig å grave seg bort fra. Selv etter omfattende tiltak (oppgraving, ny drenering, isolering osv.) vil man ikke nødvendigvis eliminere problemet, og man blir nødt til å håndtere fukten på annet vis, som vår metode.

EPS-systemet tørker muren og stopper aktivt denne type fuktproblem – permanent.

 

Bruksområder

EPS fuktsikring kan brukes overalt hvor fuktskader har oppstått. F.eks. i Leca, betong, tegl, lettbetong, steinmurer og lignende. Det har ikke noen betydning hvor mye vann som er utenfor muren. Vi har tørket søyler som står i vann, f.eks. i havnebassenger. EPS-systemet kan monteres i b.a. kjellere, fabrikker, lagerlokaler, garasjer, heissjakter uten store forberedelser. Systemet kan monteres som et skjult anlegg da elektrodene og ledningene kan slisses inn i muren og pusses over.

 

Slik fungerer EPS

EPS (Elektro Puls System) er basert på svake elektriske impulser som lader vannet i muren med positive ioner. Det positive ladede vannet ledes mot den negative elektroden til jord, slik at vannet presses ut av hele muren. De positive ionene hindrer også vannet i å trenge inn i muren.

På fuktig mur fungerer EPS-fuktsikring som en aktiv murtørker. Sentralen er selvregulerende og justerer selv effekt og strømforbruk etter behov.

Kontrollboksen (1) regulerer automatisk strømstyrken etter hvor fuktig muren er.

 

Kontrollboksen koples til husets standard jordet stikkontakt og tørkeprosessen startet umiddelbart. Ingen ekstra installasjon er nødvendig for at systemet fungerer optimalt.

Gamle systemer (1990-tallet) ble jordet via en ledning til et jordspyd utenfor grunnmuren. EPS-sentraler har fremdeles denne muligheten men den benyttes så og si aldri.

 

Fra kontrollboksen (1) går også en ledning (3) til en EPS-elektrodeplugg (4) som er boret inn i muren og gjennomstøpt ca 30 cm over gulvet, i en avstand på ca 50 cm mellom pluggene (velg mellom skjult eller åpent anlegg). Fuktigheten presses også ut gjennom veggen (5).

Har du et fuktproblem og vil at vi kontakter deg?

 

Dette skjemaet inneholder noen spørsmål slik at vi kan få kartlagt ditt fuktproblem best mulig. Normalt klarer vi da å gi en prisantydning.

Trykk på denne lenken for å sende inn skjema.

 

Alternativt kan du sende inn enklere kontaktskjema her.