Om elektroosmose

Elektroosmose: fordeler, begrensninger egenskaper

FORSKJELLEN MELLOM DRENERING OG ELEKTROOSMOSE
Noen kaller det for smart drenering, alternativ drenering eller drenering uten graving. Dette er ikke korrekt. Elektroosmose og drenering har forskjellige egenskaper og kan og skal ikke sammenlignes.

I flere år har det vært skrevet mye i Norge om vårt EPS-system. Hos fagekspertene har meningene delte. De siste årene har derimot også ekspertene blitt mer positive til vår metode.
Byggforsk har gjennom flerer år skrevet i rapporter at vår metode kan være en bedre løsning enn drenering som nødvendigvis ikke fjerner fuktopptrekk/kapillært oppsug.
De går faktisk så langt at de skriver; Det er så og si umulig å grave/drener seg bort fra denne type fuktproblem. Det må løses på annen måte.

 

EPS-fuktsikring – et sertifisert produkt med funksjonsgaranti.

Har du et fuktproblem og vil at vi kontakter deg?

 

Dette skjemaet inneholder noen spørsmål slik at vi kan få kartlagt ditt fuktproblem best mulig. Normalt klarer vi da å gi en prisantydning.

Trykk på denne lenken for å sende inn skjema.

 

Alternativt kan du sende inn enklere kontaktskjema her.