Søkeresultater for:

Nyhetsbrev Byggforsk 2019 Fuktopptrekk er ofte umulig å drenere seg bort fra. Selv etter omfattende tiltak (oppgraving, ny drenering, isolering osv.) vil man ikke nødvendigvis eliminere problemet, og man blir nødt til å håndtere fukten på annet vis. Dette er noe av det...

Håndboken fra Norsk Puss- og Mørtelforening inneholder bl a denne omtalen av elektroosmose om hvordan denne teknologien kan benyttes til å fjerne fukt i fasader.Legg også merke til de begrensningen elektroosmose har som er beskrevet. Beggforsk har også skrevet i sin rapporter at...

EPS-systemet kan være redningen for fuktige kjellere uttalte Svein Erik Torgersen fra Sintef Byggforsk (kilde: DinePenger-1995) I denne nøytrale rapporten 16 år senere bekrefter de at nettopp metoden pulserende elektroosmose kan fungere bedre enn drenering under gitte forhold og hvis man unngår fallgrubene...

Rapport fra installasjon En utfordrende installasjon vi foretok i Oslo februar 2011. Huseier bestilte befaring og montering etter anbefaling fra et byggteknisk rådgiveningsfirma – BER. Kjellerareal 240 Kvm. Kjelleren besto av flere leiligheter, flere innganger og flere trappeganger. Selve konstruksjonen besto av flere...

Fuktskader er helsefarlig. Folkehelseinstituttet har utgitt en rapport med praktiske råd og normer for inneklima. Undersøkingar tyder på at 10-20 prosent av norske bustader har fuktproblem i større eller mindre grad. Med EPS-fuktsikring installert vil nye fuktskader som skyldes fuktopptrekk fra grunnen være...

NTNU foredrag Norsk bygningsfysikkdag 2012 – foredrag Norsk bygningsfysikkdag 21. november 2012 – Metoder for rehabilitering av fuktskadde kjellerytervegger. Utdrag av foredraget: Elektroosmose I dag: Pulset likestrøm (EPS-system) Korte perioder hvor spenningen reverseres Reduserer korrosjonen på positiv elektrode Kan benytte større spenning Mindre...

Fuktopptrekk er ofte umulig å drenere seg bort fra. Selv etter omfattende tiltak (oppgraving, ny drenering, isolering osv.) vil man ikke nødvendigvis eliminere problemet, og man blir nødt til å håndtere fukten på annet vis. Dette er noe av det Byggforsk skriver i...

Hopp rett ned til innholdet