Pulserende elektroosmose

En teknisk godkjent elektroosmose løsning

Vår metode stopper fuktopptrekk i kjellerveggene dine uten å grave ved å benytte pulserende elektroosmose

SINTEF Byggforsk skriver i flere rapporter at kapillæropptrekk eller fuktopptrekk  (saltutslag / maling som flasser / murpuss som smuldrer)  er så og si umulig å grave seg bort fra. Selv etter omfattende tiltak (oppgraving, ny drenering, isolering osv.) vil man ikke nødvendigvis eliminere problemet, og man blir nødt til å håndtere fukten på annet vis, som vår metode.

Vår metode stopper aktivt denne type fuktproblem – permanent.

Se hvordan!

 

Metoden er basert på svake elektriske impulser som lader vannet i muren med positive ioner. Det positive ladede vannet ledes mot den negative elektroden til jord, slik at vannet presses ut av hele muren. De positive ionene hindrer også vannet i å trenge inn i muren.

På fuktig mur fungerer EPS-fuktsikring som en murtørker. EPS-sentralen er selvregulerende og justerer selv effekt og strømforbruk etter behov.

Selvregulerende og vedlikeholdsfritt allerede fra første montering i 1986. Ingen vedlikeholdsutgifter, kun driftsutgifter på kr 30 – kr 50 pr år.
Det har alltid vært en selvfølge at effektforbruket skal være lavest mulig. EPS-sentralen føler selv hvor mye effekt som må til for å holde muren tørr. Dette gjør at forbruket (max 5W) varierer ift “fuktpåtrykket”.
I tillegg til fordelene som er listet opp får man et system som har vært gjenstand for forskning og forbedring spesielt for norske forhold og kjellere i nærmere 40 år.

 

Sparer miljø og energi

ESP fuktsikring har ingen negative bivirkninger eller effekter på miljøet, da det ikke anvendes kjemikalier. Ingen utvendig graving som kan skade hage, terrasse, fortau, trapper etc. Bolig med rå og fuktig kjeller krever mye energi til oppvarming fordi fuktig luft krever mer oppvarming enn tørr luft. Samtidig er det gulvkaldt. Med tørre kjellervegger minsker problemet vesentlig.

 

Avansert teknologi

Våre digitale sentraler gir optimale pulser som er så effektive at veggene blir fortere tørre og enda tørrere – permanent. Allerede etter to uker kan vi utføre funksjonskontrollen.
Tidligere benyttet vi “gammel” analog teknologi med bl.a. utvendig jordspyd. Utviklingen går videre og idag benyttes stort sett husets egen jord da dagens avanserte sentraler fungerer optimalt selv ved ustabil jording, spenningsvariasjoner osv. Muligheten for å benytte jordspyd er beholdt (enkel omkopling) men denne benyttes kanskje i en av 1000 tilfeller.
Les mer om våre sentraler her.

 

Elektroder

Elektroder og montering av disse kan være et svakt ledd. Vi har prøvd flere materialer, til og med elektroder av ledende gummi (i perioden 1988 – 1993 produsert av CODAN i Danmark), men selv disse viste seg å ikke fungere optimalt i alle installasjoner.
I dag har vi et materialvalg av Titan Grade 5 og en måte å montere elektrodene på som vi selv her forsket oss fram til. Resultatet er lang holdbarhet og optimal kontakt mellom elektroder og mur umiddelbart og over lang tid. Det benyttes ikke spesialsement eller mørtel e.l. som normalt går i oppløsning over tid.
Les mer om våre elektroder her.

 

 

Har du et fuktproblem og vil at vi kontakter deg?

Dette skjemaet inneholder noen spørsmål slik at vi kan få kartlagt ditt fuktproblem best mulig. Normalt klarer vi da å gi en prisantydning.

Trykk på denne lenken for å sende inn skjema.

 

Du kan også ta kontakt direkte med oss eller til en av våre partnere nær deg her.

Har du et fuktproblem og vil at vi kontakter deg?

 

Dette skjemaet inneholder noen spørsmål slik at vi kan få kartlagt ditt fuktproblem best mulig. Normalt klarer vi da å gi en prisantydning.

Trykk på denne lenken for å sende inn skjema.

 

Alternativt kan du sende inn enklere kontaktskjema her.